Balanced Scorecard

In: Science

Submitted By harrysteenwijk64
Words 415
Pages 2
05 november2014 Groep 3
Naam docentYolandaMante Studiejaar 2014/2015
Academic Project Semester 1 periode 2

De geschiktheid van de Balanced Scorecard als een prestatiemeetsysteem binnen een organisatie

Rutger Drissen
10608966

1. Inleiding

Het besturen van organisaties is een van de belangrijkste onderdelen binnen een organisatie. Prestatiemeting kan hierbij een handig hulpmiddel zijn (Van Veen-Dirks, 2010, p 32). De Balanced Scorecard (BSC) is al in 1992 geïntroduceerd als een middel voor prestatiemeting (Wiersma, 2001, p 2). De hype rondom de BSC is een stuk minder geworden (Bessems, Niederer, 2005, p 14). Maar dit middel is na al die jaren nog steeds actueel, aangezien het bijvoorbeeld nog steeds wordt behandeld als prestatiemeetsysteem bij relevantie studies, zoals de master accountancy and control (RomneyandSteinbart, 2014, pp 513-515). Ondanks dat er genoeg negatieve ervaringen bekend zijn over het gebruik van de BSC (Von Saher, 2004, p 44), zijn er nog genoeg voorstanders van dit middel. Tevens moet worden bepaald of de BSC eigenlijk niet achterhaalt is (Von Saher, 2004, p 44). Deze factoren leiden tot de volgende centrale vraag: in hoeverre is de BSC geschikt als prestatiemeetsysteem bij de hedendaagse organisaties? De keuze voor een bepaald prestatiemeetsysteem ligt natuurlijk bij de organisatie zelf en is afhankelijk van welke factoren de organisatie als belangrijk bestempeld. Middels dit onderzoek moet duidelijk worden waarom een organisatie kiest voor de BSC, indien de organisatie de noodzaak heeft om haar prestaties meetbaar te maken (Bessem, Niederer 2005, pp 32-34). Om de centrale vraag te beantwoorden, vindt er een literatuuronderzoek plaats. De verschillende bronnen zullen geanalyseerd worden om vervolgens beoordeeld te worden. Dit artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf twee worden de begrippen BSC en…...

Similar Documents

Balanced Scorecard

...INTRODUCTION The balanced scorecard is a strategic management technique for communicating and evaluating the achievement of the mission and strategy of the organization. A more recent contribution to strategic management accounting that emphasizes the role of management accounting in formulating and supporting the overall competitive strategy of an organization is the balanced scorecard. The balanced scorecard seeks to encourage behavior that is consistent with an organization’s strategy. It comprises of on an integrated framework of performance measurements that aim to clarify, communicate and manage strategy implementation. The need to integrate financial and non-financial measures of performance and identify key performance measures that link measurements to strategy led to the emergence of the balanced scorecard. Only the critical performance measures are incorporated in the scorecard. The scorecard can provide top management with a fast but comprehensive view of the organizational unit. THE CUSTOMER PERSPECTIVE Philips set operating efficiency as its strategic theme. To get more customers to buy the Philip’s products by attract customers with new products, make a promotion every festival time and give free gift for who are buying the Philip’s products. The customer and market segments should be identify by the customer perspective in which the business unit will compete. The revenue element for the financial perspective objectives is make by the customer......

Words: 1039 - Pages: 5

Balanced Scorecard

...Volume 17, Number 1, July Anand, Manoj, B. S. Sahay and Subhashish Saha (2005): Balanced Scorecard in Indian Companies, Vikalpa, Volume 30, Number 2, April – June. Batra, R. (2006): The Balanced Scorecard: An Indian Perspective, ICFAI Journal of Management Research, Volume 5, Number 8. Baldwin, C and Clark, K (1992). “Capabilities and Capital Investment: New Perspectives on Capital Budgeting,” Journal of Applied Corporate Finance, 5(2), 67-82. Emmanuel, C and Otley, D (1995). Readings in Accountingfor Management Control, London: Chapman and Hall. Ittner, C.D., Larcker, D.F., 1998. Innovations in performance measurement: trends and research implications. J. Manage. Acc. Res. 10, 205–239. Jeans, M and Morrow, M (1990). “Performance Measurement in the UK Industry,” Journal of Cost Management for the Manufacturing Industry, 3(1), 51-54. Joshi, P L (2001). “The International Diffusion of New Management Accounting Practices: The Case of India,” Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation, 10(1), 85-109. Kaplan, Robert S and Norton, David P (1992). “The Balanced Scorecard: Measures that drive Performance,” Harvard Business Review, 70(1), January-February, 71-79. Kaplan, Robert S and Norton, David P (1996a). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Boston: Harvard Business School Press. Kaplan, Robert S and Norton, David P (1996b). “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System,” Harvard Business Review, 74(1),......

Words: 307 - Pages: 2

Balanced Scorecard

...Balanced scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang diturunkan dari visi dan strategi serta merefleksikan aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis. Perusahaan-perusahaan inovatif tidak memandang balanced scorecard hanya sebagai sistem pengukuran operasional atau taktis, tetapi menggunakannya sebagai suatu sistem manajemen strategis yang mengelola strategi perusahaan sepanjang waktu. Pendekatan balanced scorecard melakukan pengukuran kinerja berdasarkan pada aspek finansial maupun non finansial. Aspek non finansial mendapat perhatian karena pada dasarnya peningkatan kinerja keuangan berasal dari aspek non finansial yaitu peningkatan efektivitas proses bisnis, komitmen organisasi dan kepercayaan customer terhadap produk, sehingga apabila perusahaan akan melakukan pelipatgandaan kinerja maka fokus perhatian haruslah ditujukan kepada peningkatan kinerja di bidang non-finansial karena dari situlah kinerja keuangan berasal. Dalam balanced scorecard yang ditampilkan pada Gambar 1, terdapat empat perspektif yang berbeda dari suatu aktivitas perusahaan yang dapat dievaluasi, yaitu: • Perspektif Finansial, • Perspektif Pelanggan, • Perspektif Proses Bisnis Internal, • Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. Pemahaman akan empat perspektif ini menjadi penentu penerapan konsep balanced scorecard secara tepat dan berhasil. Perspektif finansial memberikan petunjuk apakah strategi organisasi serta implementasinya meningkatkan pendapatan keuangan organisasi.......

Words: 342 - Pages: 2

Balanced Scorecard

...BALANCED SCORECARD The United State Postal Services Balanced Scorecard keys issues for discussion: How the voice of the employee supports improved internal processes (Voice of the Business), and how the Voice of the Business supports customer satisfaction (Voice of the Customer). The case at hand indicates only two components in its Balanced Scorecard – the internal perspective (through the voice of the employees) and the customer perspective (through the voice of the customers). The employees are relied on by the company to be able to attain operational effectiveness and efficiency. These are in the form of productivity that would be manifested by the number of mails facilitated and the number of customers served. Expectedly, productive employees would bring about highest level of productivity as indicated by the number of mails facilitated and the number of customers served. It is also manifested by the speed of delivery and accuracy of both delivery and billing. Accurate delivery would mean the right mail for the right person. Accurate billing would mean the right amount for the right mail and for the right person. The voice of the employees or the internal process perspective is also facilitated through maintenance of the highest level of efficiency possible along the company’s retail offices and delivery points. This could be attained through delivery speed and accuracy as well as billing accuracy. Recommendations on other measures that may be included in the......

Words: 620 - Pages: 3

Balanced Scorecard

...Balanced Scorecard Michelle Baird BUS/475 July 15, 2013 Larry Myers Balanced Scorecard Introduction The four quadrants will be addressed in this paper for Cyber Café on the strategic objectives. This will be shown in the form of a balanced scorecard for each section, followed by and explanation on how these objectives will be met. By the end of the paper you (the reader) will have a better understanding of Cyber Café’s strategic objectives for the four quadrants of its balanced scorecard. The purpose of a balanced scorecard for Cyber Cafe is to be able to align the company’s business activities to the strategy’s and vision of the company. In this section Cyber Café will implement the use of a balanced scorecard to help understand and visualize the strategic objectives of the company. This will also help the company be able to analyze the performance of the employees and the business. The four quadrants of a balanced scorecard are: 1) Customer values 2) Financial prospective and shareholder value 3) Process of internal operations 4) Learning and growth prospective The following tables are the balanced scorecard of Cyber Café. This will show Cyber café’s various strategic objectives and tactics in different areas of the business. Financial: | Objective | Measures | Target | Initiatives | | First year | Meet budget growth targets. | Revenue growth versus budget targets. | Budget targets for growth. | Achieve financial......

Words: 1062 - Pages: 5

Balanced Scorecard

... A Balanced Scorecard for Small Business C. W. Von Bergen Southeastern Oklahoma State University Management and Marketing Department Durant, OK 74701-0609 Phone: 580-745-2430; Fax: 580-745-7485; e-mail: cvonbergen@sosu.edu Daniel C. Benco Southeastern Oklahoma State University Department of Accounting and Finance Durant, OK 74701-0609 Phone: 580-745-2498; Fax: 580-745-7485; e-mail: dbenco@sosu.edu Abstract The balanced scorecard is a performance management system that enables businesses to drive strategies based on measurement and follow-up. Since the early 1990s the balanced scorecard has been applied in numerous large organizations resulting in many positive results that have been chronicled in the management literature. However, there are few studies addressing the use of a balanced scorecard within small companies. Hence, this paper presents a discussion of the key elements of the balanced scorecard and its applicability to small business. Executive Summary The balanced scorecard (BSC) approach helps organizations manage the implementation of their strategies. The BSC measures an organization’s performance from four key perspectives: financial, customer, internal business processes, and learning and growth. The BSC approach logically links these four perspectives. Improvements in employee learning and growth result in improved internal business processes, which create better products and services and, therefore, higher customer satisfaction and higher...

Words: 4975 - Pages: 20

Balanced Scorecard

...Implementing a Sustainability Balanced Scorecard „Dashboard‟ Approach to Assess Organisational Legitimacy. Kevin Huang, University of Wollongong, Wollongong, New South Wale Matthew Pepper, University of Wollongong, Wollongong, New South Wale Graham Bowrey, University of Wollongong, Wollongong, New South Wales gbowrey@uow.edu.au Abstract Purpose: The purpose of this paper is to identify and determine the contributing factors which influence the contents of a firm‟s sustainability reporting through combined social and environmental accounting and management perspectives. Design/methodology/approach: This paper analyzes the disclosed sustainability indicators of a major Australian financial institution, Westpac, through the application of the research method content analysis. The theoretical framework will be shaped by the consideration of legitimacy theory and the Balanced Scorecard approach. Findings: The results indicate that the four perspectives of a traditional Balanced Scorecard are related to the main sources of influential inputs to Westpac‟s sustainability reporting – existing frameworks, stakeholder engagement mechanism, employee involvement and traditional shareholders‟ financial information needs. It also reinforced the argument that the focus of organisational legitimacy is a key resource of organisation survival. Originality/value: This research contributes to the literature on social and environmental disclosures including the research of Do, Tilt and......

Words: 9462 - Pages: 38

Balanced Scorecard

...The Balanced Scorecard What is it? Definition: * The Balanced scorecard is a management system that enables organizations to clarify their vision and strategy and translate them into action. * Scorecard allows for actionable terms derived from company strategy. * Makes it easier for management to carry out strategy. * “A system that balances the historical accuracy of financial numbers with the drivers of future performance, while also assisting organization in implementing their strategies” * The term “Scorecard” signifies quantified performance measures and “Balanced” signifies the system is balanced between: * Short-term and long term objectives * Financial and non-financial measures * Internal and external performance perspectives When it started… * Developed in the early 1990's by Drs. Robert Kaplan and David Norton. * The Balanced Scorecard is the most commonly used framework for ensuring that agencies execute their strategies. * Today, about 70% of the Fortune magazine 1,000 companies utilize the Balanced Scorecard to help manage performance. The Balanced Scorecard Why do it? In just 90 days, Sandia Labs was able to redirect $190,000 in savings by dropping initiatives that didn’t fit their overall strategy. “The BSC has forced our management team to focus beyond financial measures… too often in the past we would get sucked into short-term thinking.” “The BSC dramatically improved our data analysis…...

Words: 257 - Pages: 2

Balanced Scorecard

...Executive Summary According to Bento, “the Balanced Scorecard (BSC) has been proposed as an integrated framework for the implementation of financial and nonfinancial performance measures that helps organizations align their initiatives with the organization’s strategy” (2013). The Balanced Scorecard offers management a system to use in plotting strategic objectives through four perspectives. The financial perspective is determined by the outcome of management’s implementation of the internal processes perspective, customer perspective, and learning and growth perspective. Aon Corporation is the “leading provider of risk management, insurance and reinsurance brokerage” (Aon, 2014). Using the Balanced Scorecard my operating segment, Benefit Marketing Solutions, can examine an implement each of the four perspectives by obtaining information on how we can achieve Aon standards in the operation of our business segment. Implementing the Balanced Scorecard, I will assess how our financials can improve by achieving the objectives of maximizing company profits, increasing our gross profit margin per client, and decreasing our accounts payable days. The first factor I will investigate is our customer perspective and how increasing customer loyalty, customer exposure, and customer education will improve upon our financials. The second factor I will investigate is the internal perspective and how effective company alliances, effective customer service, and effective payment of...

Words: 2028 - Pages: 9

Balanced Scorecard

...Balanced Scorecard and Strategy Map Merupakan alat utama dalam implementasi strategi. Antara balanced scorecard (BSC) & strategy map memiliki keterkaitan, dimana strategy map menghubungkan perspektif yang ada dalam BSC dalam kerangka sebab akibat yang menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memperoleh kesuksesan dengan mencapai target spesifik pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang pada akhirnya mengarahkan pada perbaikan proses internal, meningkatkan kepuasan konsumen, dan pada akhirnya berujung pada kinerja finansial yang diinginkan. Balanced Scorecard Sebelum BSC digunakan secara luas di akhir tahun 1990an, perusahaan hanya terfokus pada pengukuran kinerja finansial, dan sebagai akibatnya, pengukuran non finansial yang sebenarnya krusial menjadi terabaikan dan tidak dimonitor dengan baik. BSC memungkinkan perusahaan untuk menerapkan sistem pengukuran kinerja yang terfokus pada strategi, yang mengarahkan manager untuk fokus pada critical success factors dan memberikan imbalan apabila tercapai. BSC terdiri dari 4 perspektif: 1. Perspektif finansial, termasuk di dalamnya operating income dan cash flow; 2. Perspektif konsumen, termasuk di dalamnya kepuasan konsumen; 3. Perspektif proses internal, termasuk di dalamnya produktivitas; 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, termasuk di dalamnya training karyawan, dan jumlah produk baru atau paten. Manfaat BSC 1. Sebagai alat untuk mengecek perkembangan atas pencapaian tujuan strategis; 2.......

Words: 391 - Pages: 2

Balanced Scorecard

...Balanced Scorecard Key Concept Explanation The balanced scorecard, first introduced by Harvard business professor Robert Kaplan and business consultant David Norton, is a performance measurement system (Peters, 2014). In the early 90s, as the concept of the balanced scorecard was introduced, companies largely used financial standards to measure performance. The financial evaluations were highly focused and lacked an evaluation of strategic objective (Janes, 2014). The balanced scorecard provides performance measurement that includes four main perspectives including financial, customer, internal business processes and learning and growth. Key performance indicators (KPIs) are chosen for each section based upon strategic objectives. Once established the KPIs can be laid out into a strategy map that creates an easy visual aid. The strategy maps allows for easy dissemination from management to employees with clear understanding. In determining the KPIs, the objective is to look at the strategy at hand and determine the causal relationship, answering the “if” and “then” questions (Janes, 2014). The cause and effect relationship is advantageous due to its ability to allow qualitative questions to be determined. The balanced scorecard is a commonly accepted performance measurement tool. The evaluation of performance can often be a difficult task. Particularly in the non-profit sector where the financial outlook may not paint a full picture, a balanced scorecard can......

Words: 1958 - Pages: 8

Balanced Scorecard

...Name: Course number: Professor’s name: Date: Balanced Scorecard The use of the balanced scorecard (BSC) is quite common management tool for most organizations. Some organizations has found certain drawbacks that have made them not to adopt this management tool. The use of this instrument requires proper training and understanding of it thus making it time-consuming. The process of using it also requires accuracy as any slight mistake leads to undesired results. Due to the complexities of this management tool, many employees do not favor its implementation and may cause resistance. The most notable factor that drives away most organizations from using this tool is the high costs involved (Kathy & McKay, 2013). It requires higher costs to install as well as other maintenance costs. However, despite these costs, it is important for organizations to adopt this management tool due to its unmatched benefits. It offers instant results on the balanced view of a company’s performance something that is not achievable by any other method. The use of sensitivity analysis is very crucial during capital budgeting for a project. The sensitivity analysis helps in relaying the scenarios that will occur in case the assumptions made during the capital budgeting process do not materialize. Managers can determine the extent of the effects that might occur if a project does not deliver. It makes sensitivity analysis a very crucial process during any capital budgeting process. It helps in......

Words: 337 - Pages: 2

Balanced Scorecard

...WHAT IS A BALANCED SCORECARD? According to Robert Kaplan and David Norton, the founders of the Balanced Scorecard, "The balanced scorecard retains traditional financial measures. But financial measures tell the story of past events, an adequate story for industrial age companies for which investments in long-term capabilities and customer relationships were not critical for success. These financial measures are inadequate, however, for guiding and evaluating the journey that information age companies must make to create future value through investment in customers, suppliers, employees, processes, technology, and innovation. (4)" In essence, the Balanced Scorecard is a performance management system used in multitude of organizations throughout the world. It is used to develop an organization’s goals and mission that will enhance the success it has with its customers and employees. HISTORY Although first developed in the early 1990’s by Robert Kaplan and David Norton of the Harvard Business School and coined “Balanced Scorecard” in the early 1990’s, Kaplan and Norton’s method originally stemmed from the pioneering work of General Electric on performance measurement reporting in the 1950’s and the dashboard performance measures from French process engineers in the early 20th century (4) The idea behind this performance measurement tool developed from the fact that traditional performance measurement systems, mostly financial performance indicators, were insufficient......

Words: 1589 - Pages: 7

Balanced Scorecard

...Balanced Scorecard The BSC is a planning & management system which can be widely applied to organizations and companies regardless of size or type of business. The technique, extensively used in business and industry, government, and non-profit organizations worldwide, provides a method of aligning business activities to the vision & strategy of the organization, integrating internal & external communications, & keeping a watch on organization performance against strategic goals. It was developed by Robert Kaplan and David Norton of Harvard University in 1990. The line of the balanced scorecard runs deep, and include the revolutionary and path breaking work of General Electric on performance measurement coverage in the late 1950’s and the work of French engineers in the early part of the 20th century in France. Due to the fact that balanced scorecard term is a generic, it is interpreted differently by different people, and in practice, there are wide variations in both understanding and implementation. To some, the balanced scorecard is just a simple control panel indicating performance measures, while to others it is a inclusive planning and management system encompassing the whole organization and planned to focus efforts on business strategy and more significantly on performance and results. The balanced scorecard has steadily developed from its early use as a simple performance measurement framework for non-financial performance measures to a full strategic planning......

Words: 2310 - Pages: 10

Balanced Scorecard

... Analysis The Balanced Scorecard (BSC) was an idea that was developed in the early nineties by Kaplan and Norton as an approach towards performance evaluation. The scorecard has four perspectives; the financial perspective, the customer perspective, the internal business processes perspective and the learning, growth and innovation perspective. The financial aspect requires that for an organization to succeed financially there is need to improve on the shareholder value, realize return on capital and also to utilize efficiently the available assets. The Zoogle Company benefitted financially because they registered improved market share value in the stock exchange for three consecutive years after inception of the scorecard. The customer perspective tends to answer the question,’ to realize our vision, how should we present to our customers?’ This would be through ensuring better products and services for customer satisfaction, enabling good customer relationships and making sure the company reputation is jealously protected. Zoogle noted some improved customer interest in their software business through a customer feedback program. Some even suggested what they would prefer to continue getting and what should be changed. This obviously impacted positively on the company’s revenue. The internal business processes perspective tends to identify the processes that can be altered so that both the shareholders and the customers are impressed. This would be......

Words: 1657 - Pages: 7