Dansk Essay

In: Novels

Submitted By CASCAT1996
Words 675
Pages 3
Livets store valg

Storbydrømme er en film af Kevin Smith fra 2004. Den omhandler den store karrieremand Ollie Trinké, som mister sin kone under graviditeten. Han er nu enlig forældre med datteren Gertrude. Hans verden falder sammen, han mister sit job, og sit luksuriøse liv på ”The big apple” New York City, og bor nu sammen med datteren og sin far. Ollie står overfor flere problematikker i sit liv. Karriere versus familieliv.
Det overordnet tema er karriere versus familieliv. Dette er et meget udbredt problem i et moderne samfund, altså at være en enlig forældre og få sin verden og hverdag til at fungere og på samme tid være lykkelig. Der skal udforskes muligheder. Ens karriere er vigtigt og grundlæggende for et individs liv, hvilket hurtigt kan ændres, når man pludselig skal tage sig af et andet liv i form af et barn, og endda på egen hånd. Dette er et noget, som mange går igennem og derfor kan man let relatere sig til denne film. Mange stræber efter noget som kan være svært at opnå. Ved visse ting er det vigtigt at finde en balance, hvilket kan være svært hvis man på samme tid, som at prioterer sit barn også skal ligge alt hvad man har i sit arbejde. Ens arbejde kan kræve meget af en, hvilket gør at det kan være endnu sværere, at finde tid til sit barn og andre. Der er også mange som kan glemme sin familie og andre ting, som burde betyde noget for en, men skubber alt til side og vælger sin karriere først fx ligesom i filmen da faren mister konen, vælger han kun at fokusere på sit arbejde og glemme, at han faktisk har en lille datter derhjemme. Han indser det først, da det begynder at gå galt for ham på sit arbejde, at han har noget mere end bare sin karriere og at det er faktisk hans eget barn han skal opdrage og fokusere på og ikke bar hvilket som helst barn.
At have et speciel bånd til sine børn, er en vigtig faktor i livet og kan hurtigt ændre ens syn på…...

Similar Documents

Essay

...er otte gange lavere end i USA. Og derfor skal der noget til at trække Kina op. - Samtidig skal der flere reformer til, hvor Kina gør op med statsejede virksomheder for at åbne op for konkurrence, og der skal ryddes op i den skrantende banksektor, hvor især statsejede banker giver lån til skrantende statsvirksomheder, som ikke har mulighed for at betale tilbage, siger Jesper Fischer-Nielsen. Det er billigt for virksomhederne at producere i Kina, og det har fået vestlige virksomheder til at flytte løntung produktion ud. Også danske eksportører har opdaget mulighederne i Kina. Eksporten er over de seneste 12 måneder steget med 29 procent, og Kina er dermed blevet et betydeligt eksportmarked for Danmark. Fra 1995 til 2002 er dansk vareeksport ifølge Dansk Industri (DI) steget med 140 procent. I 2003 nærmer eksporten sig i tørre tal 10 mia. kroner, mens Danmark køber varer i Kina for 15 mia. kr. - Selv om danske virksomheder har tabt konkurrenceevne på det kinesiske marked på grund af valutakursen, er der fortsat en kraftig stigning i eksporten. Det er et hastigt voksende marked for danske varer, siger cand.polit Hans Uldall fra DI. Det er primært maskiner til industrien, medicin og farmaceutiske produkter samt fisk og skaldyr, der eksporteres til Kina. - En del af eksporten går til videreforarbejdning, pakning og reeksport. Men en del varer går til det kinesiske marked. Der er bare store indkomstforskelle i Kina. Mens kineserne i kystområderne har god købekraft, er Kina......

Words: 658 - Pages: 3

Dansk Analyse Af Reklamer (Dk) (12)

...Analyse til raklamer Beskrivelse: Selve Tv-reklamen forgår selvfølgelig i Danmark fordi Tuborg er en dansk firma og sproget er Dansk. Miljøet indendørs ser da ikke ligefrem fattigt ud, men man kan godt se at de ikke ligefrem har mange penge, de konkrete ting der ses, er alle plakaterne på væggen og sengen og ølflasken og fjernbetjeningen. (0.32) Reklamen forgår muligvis en lidt sent aften i Januar – Februar måned pga. at personerne ikke ligefrem har shorts og t-shirts på, og manden (0.37) siger også selv, ’’når du nyder en grøn Tuborg i januar og februar måned støtter du musikken.’’ Der er 5 personer involverede, 4 mænd omkring de 30 år som har et heavy metal band, og er påklædt i SORT og kun sort, og de er påklædt som ’hårde typer.’ Deres personligheder udtrykkes også ret godt, de prøver at virke som hårde typer, og som meget rå typer som er meget aggressive. Den gamle mor som kommer ind, er meget rar, kærlig og hjælpsom, og hun er påklædt som en bedstemor og ikke som endnu en hård type. Handling: Meget kort fortalt, de 4 ejere af dette band, har brug for penge til at købe et bass anlæg, og beder så Lucifer til hjælp, de vil give deres sjæle til Lucifer, hvis han bare kan skaffe dem et bass anlæg. Så kommer bedstemoren ind, og de tror stræks at det er Lucifer, og så bliver det hele vendt på hovedet. Virkemidler: Den dominerende virkemiddel er helt klart lyden vil jeg sige, og kameraets stilling. Sproget virker hårdt når de taler, og så lydeffekterne gør det...

Words: 959 - Pages: 4

Essay, Reality

...Essay: Reality Kultdokumentargenreen har så sandelig forandret sig gennem tiden. I 1960'erne kendte man reality-tv'et som ”den oberserverende dokumentarisme”, men i dag associeres reality-tv med unge folk, der på national tv dyrker sex, drikker alkohol og overhovedet ikke tager stilling til det virkelige livs facetter og ansvar. Ib Bondebjerg beskriver i ”Reality” nutidens reality-tv som ”at være social pornografi og voyeurisme for Over-Danmark på Under-Danmarks bekostning”1, hvilket programmer som 'Paradise Hotel', 'Familien fra Bryggen', 'For lækker til love' etc. i grov forstand danner grundlag i. Men er reality-stjernerne med deres uansvarlige livsform dårlige forbilleder for ungdommen i dag, eller er det bare en genre, som bliver anskueliggjort på samme plan som b.la. fiktion? En rundspørge på Berlingske Research viser, at 25 procent af 520 adspurgte 15-19-årige unge, ser op til deltagerne i det kontroversielle realityprogram »Paradise Hotel«, hvor unge deltagere fester, drikker, dyrker sex og skændes for åben skærm, hvilket for mig at se, er dybt urovækkende. Underholdningsbranchen er åbenbart kommet til det punkt, hvor en fuldstændig blotning af livet intime øjeblikke, er nødvendig, og unge med en identitet under opbygning, finder disse tidligere tabu-emner som dybt fascinerende og Paradise-deltagerne for insprirende personer. Efter min mening, er det problematisk, da jeg ser f.eks. Paradise Hotel som mere fiktion end fakta, og det giver et skævt......

Words: 890 - Pages: 4

Dansk Kultur

...Dansk kultur Er dansk kultur, som vi kender den, truet? Mit navn er Rasmus Johansen, og jeg vil i det næste stykke tid koncentrere mig om dette spørgsmål. Jeg vil fortælle om mine egne erfaringer, og ikke mindst ytre mine meninger og synspunkter. Kan vi som danskere se vores danske værdier, normer, vort danske sprog og vor historie forsvinde? Er vores kultur virkelig truet, eller er den i rivende udvikling sammen med den enkelte danskers personlige udvikling? Først skal vi fokusere på, hvad kultur egentligt er. Kultur for mig er den danske sportsånd. Danskere der er samlet på et fodboldstadion, for sammen at se det danske landshold spille. Kultur er en open air koncert på plænen i tivoli, med min familie og mine venner. Kultur er, hvad jeg er opvokset med, og jeg er opvokset med brun sovs og kartofler. Jeg er dog også opvokset med pizza, burger og andre ting som mine forældre ikke nødvendigvis er vokset op med. Min forståelse af kultur er kommet ind med modersmælken. Det jeg nu ser som normer, er noget jeg har lært fra min nærmeste familie, og mennesker jeg har omgået meget i min opvækst. Under min opdragelse har jeg altså fået en form for forståelse, for hvad man skal, og især hvad man bestemt ikke skal. Mine forældre og mine venner har sikker nogle andre idéer om, hvad kultur er for dem. Jeg tror dog, at vi danskere også har ting, som vi er enige om. F.eks. at vores historie og vores kunst er kultur, vi kan være stolt af. Generationer før mig ville sikkert have......

Words: 1124 - Pages: 5

How to Write an Essay

...How to write an essay in English – Some good advice Reading and preparing for writing the essay 1. Make a cursory reading (= at skanne) of the text to in order to find out what the text is about. 2. Read the text more carefully (remember a dictionary). Use a marker to underline what you think is important. Also; write a lot of marginal notes. 3. While reading you should pay attention to some of the following elements: - What is the setting of the short story? (Where, when, the environment) - Who are the main characters, and how can you characterize them? (Age, looks, mentality, etc.) - Do any of the main characters change or develop during the story? This is often the case, and is almost always significant. - What are the main conflicts of the story? In all stories the main character(s) has a problem, or a number of problems, which he/she has to solve. Find out what the problems are in your story. The passages where the conflicts are clear are often important in short stories, and can be used when you quote from the text. - What is the theme(s) of the short story? All short stories are focused on an important theme. This theme must be found and discussed. The Writing Process 1. Make a plan (disposition), before writing your essay! The elements of an English essay will often be: 1. An introduction. In the introduction you give a general introduction to the main theme of the story, and relate it to the story. 2. The analysis of the story.......

Words: 357 - Pages: 2

Dansk

...findes ikke forskning, der entydigt viser, at læringen øges alene ved, at lærerne er mere sammen med eleverne. Der skal andet og meret til.” De mener ikke at man får luftet de kompetencer som der også er vigtige vha. Mere lærer-elevtid (Selvstædighed, Ansvarlighed, samarbejdsvilje og innovation). Så den ide de er kommet med, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og gymnasierektorerne, er at man skal anvende, anvendelsesorienteret undervisning, dette er et begreb som man man umulugt kan benægte, men det som de gerne vil få frem, er at det ikke kun er ”snæver faglig viden” som er anvendelses orienteret, de giver nogle eksempler ”Fysik alene bygger ingen bro. Og man kan heller ikke rense et vandløb eller lave en effektiv kampagne for Dansk Flygtningehjælp ved hjælp af viden fra de enkelte fag alene.” Så det de viser igen, er at man har brug for at lærer eleverne noget andet end fagligviden også (Selvstædighed, Ansvarlighed, samarbejdsvilje og innovation). Statsministeren brugte så fint et eksempel på en elev, ”Emil”, og fortalte om en dag på hans gymnasie, hvor han ikke kun blev udfordret fagligt, men udfordret på hans almene menneskelige koompentencer ( personlige autoritet, realistiske sans osv...) ekspels skulle han i tysk selv finde på en opgave, som der kunne træne hans tyske ordforråd, her fandt han så på et stafet på skolen, hvor de skulle finde ord og forklare dem på tysk. Statsministerens pointe med det her, er at han ikke kun bliver trænet på det......

Words: 573 - Pages: 3

Dansk

...Døden i børnehøjde Udødelige? Er det, det vi skal forestille at være? Sådan et indtryk har børn ofte af døden i mine øjne. Børnene er pakket og rullet godt og grundigt ind i vat hvad det angår døden. De voksne er for gode(kald det slemme) til, at tale udenom realiteterne når det handler om døden og livets endestation. De voksne kan feje det af vejen lige meget om det er barnets bedstemor eller om det er barnets højtelskede hamster, som har sagt stop. Børn tror, at de er udødelige. Døden ér og vil altid være et ømt og vanskeligt emne for alle mennesker. Som regel forsøger vi at skjule denne for børn fordi vi mener, at de er for unge til at håndtere døden. Døden er så svært et begreb at håndtere for os og det at vanskeligt at forholde sig til det at miste. Men som vi ved, så ”skal vi alle dø”, der er ingen som slipper udenom. Dette absurde emne tager forfatteren Damian Arguimbau op i sin debatartikel ”Farlig Fiktion”, trykt i Weekendavisen den 27. Februar 2009. En konstant debat omkring at præsentere døden for børn og unge og man spørger sig selv, ”er det vigtigt for børn og unge, at lærer dem om død allerede i en tidlig alder?” Ifølge Damian Arguimbau så afspejler opmærksomheden omkring ”Mille-sagen”, den danske DR Tv-serie, som bliver sendt i primetime lørdag aften kl. 19:30 omkring Milles bedste veninde, som bliver dræbt i et trafikuheld, en kuriøs konflikt i samfundet. Som Damian Arguimbau skriver, så siger folk ofte at samfundet er blevet mere råt, men samtidig......

Words: 908 - Pages: 4

English Essays

...Florianne by David Woodrell (Essay) The loss of someone, especially one’s own flesh and blood like a daughter, is a hard thing to deal with. In the story the narrator experiences a lack of closure, after the disappearance of his daughter. When we focus on a loss and the lack of closure, the ability to deal with it becomes weaker. Woodrell exemplifies this with utter realism. This essay will be focusing of characterization of the narrator, analysis of the setting etc. , is even harder, to deal with pain you are going through (noget galt her.. kommateringen forstyrrer også..). It is as if you are in your own inner circle WHILE everyone else is outside having no idea, what you are going through and you have that constant desperate feeling, that you want the person you have lost to come back to you(slettes) (du sætter ALT for mange kommaer, og de virker forstyrrende. Skriv kortere, tydeligere sætninger – men kig på kommareglerne s. 94-97). Although, we all know, it cannot always be like that. (This is the certain case, slettes) This is what we are dealing with in the David Woodrell story “Florianne.(slettes)” Lidt rodet indledning. The theme(slettes) (undgå at konstatere fra linje 1 hvad temaet er – lad det langsomt ‘åbne’ sig for læseren igennem dine delanalyser)of the story is lays(slettes) ( a context (?)slettes) between love, loss and lack of closure. The lack of closure reflects the experiences of the narrator (prøv selv at oversætte dette til dansk..), after his......

Words: 1803 - Pages: 8

Dansk - Tiggersken Fra Locarno

...tilbage til Jesus’ genopstandelse, måske endda længerer tilbage. Siden da har der gået mange historier om spøgelser, som fx den hvide dame eller Yûrei. Gennem tiden er flere mennesker flygtet fra deres hjem, da de er sikre på at de har hørt et spøgelse eller set et og fænomenet har ført til stor diskussion om, hvorvidt at de findes. Eksistensen af spøgelser er dog aldrig blevet bevist, men heller ikke modbevist, så spørgsmålet findes stadig. Spøgelser har også gennem tiden ført til mange historier og Heinrich von Kleist’s novelle ”Tiggersken fra Locarno” danner også ramme om en spøgelses begivenhed. Teksten ”Tiggersken fra Locarno” blev første gang trykt i den tyske avis ”Berliner Abendblättern”, i 1810, den er efterfølgende blevet oversat til dansk i 1982, af Niels Brunse. Igennem en treleddet Harmoni-kaos-ny harmoni komposition følger vi en Marchese og de hændelser, som sker på hans slot. Vi følger hans kamp for at få solgt sit slot, hvorpå det spøger. Igennem hændelser følger vi, hvordan noget, som måske ikke er virkeligt, kan nedbryde en mands sindstilstand og fører ham ud i sindssyge. Teksten ”Tiggersken fra Locarno” er bygget op efter berettermodellen, som er meget normalt for noveller. Det ses dog i novellen at anslaget bliver undladt og novellen springer direkte til præsentationen, men man kan dog sige at overskriften ”Tiggersken fra Locarno”, giver os en ide om konflikten, da vi nu ved at vi har med en tiggerske at gøre. Tekstens starter dog med præsentationen,......

Words: 1177 - Pages: 5

Essay

...Samfundsproblemer * Flere følelser * Personerne er mere runde * Færre modsætninger * Sproget er mere nuanceret * Mere realistisk Romantikken * 1800-1870 * mister Norge 1814 til Sverige * Danmarks nedtur * Går fallit i 1813 * Første skolelov 1814 * Natur og kultur Romantisme * Begyndte i 1971 * Georg Brandes * Strømninger i det 19’århundrede Henrik Pontoppidan * Religion * Ulighed * Dobbeltmoralske * Ude efter de rige og kirkerne * 1857-1943 * (24. juli 1857 i Fredericia– 21. august 1943 i Charlottenlund) var en dansk forfatter, der hovedsageligt skrev romaner.‬‬‬‬ Noveller * Fokus på kærlighed * Nyere litteratur * Socialrealisme Nåede de Færgen * 1925, Johannes V. Jensen * 20. januar 1873 i Farsø i Jylland – 25. november 1950 på Østerbro i København) var en dansk forfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur i 1944.‬‬‬‬ Min Første Kærlighed * Budskab: Man skal ikke gå rundt og fortælle noget som ikke har sket. Ikke kærlighed hvis man kun har kendt nogen i et kort tid. Forelsket i idéen med ham. * Motiv: Love at first sight * Miljø: under pressure ved sin bror, derhjemme og dannesbrogade, istegade * Komposition: dialog, ingen intro, spænding * Personerne: pigen er naive og spreder rygter uden at tænke på hvad der kunne ske, storebroderen er * Tema: Kærlighed Polterabend * Budskab: kend andre folks......

Words: 769 - Pages: 4

Dho Dansk Slavehandel

...Dansk Historie Opgave 1.g Elevnavn: Sebastian Mytaros LedgaardKlasse: 1.u Studieretning: Samfundsfag A/Engelsk A | Vejleder: Mikael Skou Hougaard Dansk | Vejleder: Jacob Theis Winther Jørgensen Historie | Område: Danmark og de andre 1. fag Historie | Niveau: A | 2. fag Dansk | Niveau: A | | Opgaveformulering: Hvordan endte Danmark som slavehandlende nation, og kan Danmarks færden i Vest Afrika retfærdiggøres?a. Redegør for den danske trekantshandel, samt Det Danske Slavehandelsforbud i 1792.b. Analyser tekstuddraget ”Slavernes Kyst” samt ”Forordning om Neger-handelen” .Vurder herefter hvordan teksten belyser den danske slavehandel, og hvordan de sorte portrætteres.c. Diskuter hvordan dansk slavehandel har påvirket eftertiden, og danskernes selvopfattelse. | Indholdsfortegnelse: Side 3-5 Side 6-7 Side 7-8 Side 8-9 Side 10-11 Side 3-5 Side 6-7 Side 7-8 Side 8-9 Side 10-11 Den danske trekantshandel samt slavehandels forbuddet i 1792. Analyse af ”Slavernes kyst”. Analyse af ”Forordning om negerhandlen”. Side Slavehandlens indflydelse påvirkning på eftertiden og danskernes selvforståelse. Litteraturliste. ...

Words: 2928 - Pages: 12

Nordvest Dansk Hf

...bliver værre med tiden og vores næste genaration står over for en stor udfordring. Jeg lægger ud med tage udgangspunkt i Michael Noers film Nordvest, som netop omhandler kriminalitet og bande aktivitet. Efter det har jeg taget mig til opgave at kigge lidt nærmere på hvad bande exit er. Overordnet vil jeg tage et kig på filmens handling med særligt fokus på bandemiljøet som vil fremstå i min redegørelse, og så vil jeg analysere de filmteknikske virkemidler og komme ind på mit diskuterende underspørgsmål omkring hvad bande exit er, som jeg tidligere har nævnt. Sidst men ikke mindst vil jeg komme med en konklusion vedrørende opgaven i sin helhed. Redegørelse af filmen med fokus på bandemiljø. Michael Noers film Nordkraft fra 2013 er et dansk action drama, hvor historien tager udgangspunkt i den 18 årige indbrudstyv Casper ”Gustav Dyekjær Giese”, der bor sammen med sin mor, bror og lillesøster i den berygtede bydel Nordvest. Hælervarerne sælger han sammen med sin makker Robin ”Nicholas Westwood Kidd” til den banderelateret indvandre Jamal ”Dulfi Al-Jabouri”. En dag støder Casper dog ind i den rockerrelateret alfons Bjørn ”Roland Møller”, og til at starte med vil Bjørn have Casper til at stjæle diverse ting til det sted hvor Bjørn køre sin forretning fra som alfons. Men Casper er hurtig og udtaler sig ”Det kender jeg ikke noget til” og dermed takker han nej til tilbuddet. Men efter som at Casper føler sig uretfærdigt behandlet at Jamal, fordi han ikke behandler ham ordenligt......

Words: 3360 - Pages: 14

Dansk

...In the short story “Low Visibility” written by Margaret Murphy the main character is called Laura. Laura is, because of her husband who has been repressing her for a long time, a very insecure person. She does not have the courage to fight back when he gives her orders. In the text it says, that she used to be a spirited person who “could make the whole room laugh” but because of her marriage with John that energy has slowly left her. John wanted to marry her because of her spirit but day by day she drifted in to the sad and hollow frame of mind John himself was trying to escape from. Laura has no liberty in their marriage and John sees her only as an object. In every healthy marriage there is love, but it does not show in this marriage. Perhaps there was a little spark in the beginning but that love is certainly gone. He hurts her both physically and mentally and of course she is not satisfied with this but she has become afraid of him and does not dare to go in his way. If she does oppose him he either yells at her or hits her. She feels as if she is invisible and she feels that no one can see that she is suffering. She is very troubled and it seems that only a small thing would push her over the edge into madness. In the story, Laura and John are watching TV. They are watching the news about the riots that are happening in the streets. In the streets all kinds of violence and crime are happening. People are clearly furious about something. John does not......

Words: 445 - Pages: 2

A/S Dansk Minox, Copenhagen

...A/S DANSK MINOX, COPENHAGEN Click Link Below To Buy: http://hwcampus.com/shop/as-dansk-minox-copenhagen-solution/ A/S Dansk Minox in Copenhagen, specializing in branded vacuum-packed meat and other food products, had for many years sold vacuum-packed sliced pork in gravy, a very popular dish in Denmark. In 1995 the product represented about 15% of the firm's total sales in the country in a product range which comprises 30 products. The Danish house-wife very often serves this dish together with a red cabbage salad. This salad is rather time-consuming to prepare at home and certain competitors of A/S Dansk Minox had recently introduced red cabbage salad in either vacuum-packed, canned, or frozen form. However, A/S Dansk Minox estimated that the major part of the red cabbage sold was still prepared at home, and although sales of ready-made red cabbage salad expanded rapidly, it was felt, and consumer research confirmed this, that there was still a great untapped potential for such a product. At the end of 1995 A/S Dansk Minox had not marketed vacuum-packed red cabbage salad, but in view of existing market potential, and since it was so often eaten together with sliced pork, company management also considered producing red cabbage salad. A/S Dansk Minox had during the last year considered introducing a specialty line of “complete meals”, which were to be sold in an attractive carton containing vacuum-sealed bags with the different ingredients for the meal. The......

Words: 2110 - Pages: 9

Dansk

...interoffice memorandum to: ROLAND GUIDRY, PRESIDENT OF DESTIN BRASS from: global mba Monterrey team (Maria, Rocio, calixto, hector, ernesto) subject: PRODUCT COST´S ANALYSIS date: [ 8/3/2012 ] cc: dr. Jeff Schatzberg Following-up the estimates cost, we got product costs using the overhead cost activity analysis, and the estimate costs are, Valves $ 37.70 per unit, Pump $ 48.79 per unit and Flow controllers $ 100.76 per unit. Comparing standard unit cost vs the costs estimated by overhead cost activity analysis, we found that it would be losses in flow controllers of $177,020 in comparison with ABC, as well as a small loss of $1,078 in valves but these negatives effects would be counteracted by a gain vs ABC of $179,110 to come to net gain of $1,012 under standard costing. This favorable advantage of the standard costing is going to be lost if the price of pumps continues to come down plus Destin is losing money on every flow controllers. The reason for the negative effect on the flow controllers is because the product requires a lot of material handling cost under the cost activity analysis. For valves and pumps material handling is not impacting with a high cost per unit as Flow controllers. Valves selling price is spot on with the 35% profit margin target but pumps have 40% profit margin and could be lowered if the market asks for it until 35% profit margin is reached. Flow controllers are causing losses to the company due to a -4% profit margin and its price......

Words: 419 - Pages: 2