Filipino Thesis

In: Other Topics

Submitted By jejerrom
Words 3283
Pages 14
KABANATA I
Ang Suliranin at Kaligiran Nito
Introduksyon
Paaralan, dito inaasahang matututo ang mga estudyante. Ngunit, hindi lamang ‘yon ang serbisyong naibibigay ng paaralan. Merong mga organisasyong pwedeng salihan na maaring magturo sa kanila ng mga kaalaman o kakayahang hindi nila matututunan sa loob ng silid aralan o sa tradisyunal na pagtuturo. Ang mga oras na nilalaan dito ay bukod sa oras ng pagaaral. Sa kadahilanang ito, maaaring makaapekto sa pagaaral ng mga estudyante ang mga gawaing ito, nakasasama man o benepisyal. Ang mga gawain na ito ay tinatawag nating mga gawaing ekstra kurikular.
Sa Techonological Institute of the Philippines - Quezon City, mayroong iba't ibang uri ng ekstra kurikular na aktibidad at mga organisasyon tulad ng mga sumusunod : TIP Voice, Talents guild, PJMA, atbp. Ang pag sali sa mga nabanggit na mga organisasyon ay hiwalay sa kurikulum ng paaralan at ito’y kusang loob na sinasalihan ng mga gustong maging kabilang sa mga organisasyon o iba pang aktibidad. Dahil maaaring mag dulot ito ng iba’t ibang epekto sa mga estudyante, nais ipakita ng mga mananaliksik ang mga epektong dulot ng pagkakaroon ng mga gawaing ekstra kurikular sa mga estudyanteng nasa ikatlong taon sa ilalim ng College of Business Education upang makatulong sa institusyon at sa mga kinauukulan..
Paglalahad ng Suliranin Isinagawa ang pag-aaral na ito upang malaman ang mga epekto ng mga gawaing ekstra kurikular sa mga estudyante ng Technological Institute of the Philippines – Quezon City.
Mga Suliranin 1. Anu-ano ang mabuting/masamang naidudulot ng pag sali sa mga organisasyon o sa pagkakaroon ng mga gawaing ekstra kurikular? 2. Anu-ano ang mga bagay na matututunan sa mga gawaing ekstra kurikular na hindi natututunan sa loob ng silid aralan? 3. Paano nakaka apekto sa pag-aaral ang pag kakaroon ng gawaing ekstra kurikular?

Kahalagahan ng Pag-aaral…...

Similar Documents

Filipino

...Compact(Sanduguan atSpolarium.Dahil sa mga larawan iguhit niya, si juan ay pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan. Noong 1896,siya at ang kapatid na si Antonio Luna ay hinuli at ibinilanggo sa Fort Santiago sa hinalang kasapi sila ng katipunan. Taong 1897,si juan ay pinalaya at agad na nagbalik sa espanya uparing lakarin ang paglaya ng kaniyang kapatid na si Antonio. Matapos niyang maglakbay sa ibat ibang lugar sa silangan,inabot siya ng matinding karamdaman na kumitil sa kaniyang bhay noong ika-7 ng disyembre ,taong 1899. ANDRES BONIFACIO (1863-1897) PROJECT IN REASEARCH NAME:Patricia Nicole A. Pato Date:August 29,2012 Sec&Gr:7-Nitrogen Teacher:Mrs.Revere Proyekto Sa Filipino NAME:Patricia Nicole Pato Date:August 29,2012 Sec&Gr:7-Nitrogen Guro:Bb.Blanco...

Words: 267 - Pages: 2

Thesis in Filipino

...KABANATA 1 SULIRANIN AT SANDIGAN Kapag nakapagtapos ka ng hayskul, ano ba ang dapat na sunod mong gawain? Dapat ba na magtrabaho ka na o tumuloy sa pag-aaral at pumasok sa isang kolehiyo o unibersidad? Kapag pinili mo magtrabaho, sa tingin mo ba makakakuyha ka ng magandang trabaho kahit wala kang diploma? Kung pipiliin mo naman maging propesyonal at mag-aral pa, anong kurso ang kukuhanin mo? Ito ang mga tanong na madalas kinakaharap ng mga nagtatapos ng edukasyon sekondarya. Nagnanais tayo na magkaroon ng magandang buhay at ang mga simpleng desisyon natin ay maaring makaapekto sa ating kinabukasan. Sa pagkuha ng kursong tatahakin mo sa unibersidad, madaming salik ang kailang i-konsidera sa pagkuha na ito. Maaring isama dito sa mga salik na ito ang familiarity sa kurso, pagiging in-demand ng kurso, madaming job opportunities, ang unibersidad o eskwelahan na papasukan, at syempre kung may hilig o natural na galing ka sa kursong iyon. Mayroon bagong kurso na ino-offer ngayon sa iba’t-ibang unibersidad. Ito ay ang Bachelor of Arts in International Studies. Ang kurso na ito ay nakapailalim sa kursong Political Science. Mapag-aaralan ditto ang politika, ekonomiya, kultura, at sistemang sosyla sa bawat parte ng mundo. Dahil ito ay bagong kurso pa lamang, ito ay hindi pa gaanong kilala o pamilyar sa nakararami tulad ng mga kursong BS Nursing, AB Fine Arts, BS HRM, at marami pang iba. Isa na ang Far Eastern University sa mga unibersidad na mayroong kursong AB International......

Words: 5055 - Pages: 21

Filipino Thesis

...pamamahala. “Ang mga MMOG’s (Massive Multiplayer Online Games) ay maaaring, at dapat na binibigyang konsiderasyon bilang isang medium o instrumentong panlinang sa kumplikadong sosyal na kaalaman. Isang halimbawa, sa isang pagsasanay, maaaring magamit ang MMOGs upang masala ang mga aplikante. Sa halip na bigyan ang mga aplikante ng Critical Behavioral (CBI) Questions, maaaring obserbahan ang mga ito sa kung ano ang mga hakbang na gagawin sa 16 isang kritikal sitwasyon sa isang grupo. Makapagbibigay ito ng mas mabuting pagsusuri at pagtitimbang sa aplikante kaysa sa mga CBI questions kung saan ang mga aplikante ay maaaring makapaghanda ng mga sagot” Inihayag naman ni Khalid Al Mubireek (2003) sa kanyang thesis sa Graduate School ng Ohio State University ang mga katangian ng isang educational computer game at inihambing ito sa isang pangkaraniwang computer game. Ayon sa kanya, ang Educational Game ay maaaring pangtulong o minsan ay gamitin pang pamalit sa mga guro sa pagtuturo at pagpapatibay ng mga teorya at pagpapakita ng relasyon nito sa aktwal na buhay. Sa kabilang banda, ang pangunahing layunin naman ng isang Commercial Computer Game ay ang libangin ang mga manlalaro nito at maibsan ang pagkabagot at pagkainin. Masasabing may mga aspeto pa rin namang nalilinang sa paglalaro ng mga computer games, subalit, ito ay sa aspetong hindi gaanong kapansin-pansin, ang akademikong aspeto. Isang pag-aaral mula sa mga sarbey at interview......

Words: 7094 - Pages: 29

Filipino

...”ANG EPEKTO NG PANINIGARILYO SA MGA MAG-AARAL NG ACLC COLLEGE OF APALIT PARTIKULAR SA DEPARTAMENTO NG BSIT” Ipinasa nina: De Leon, Kitt Idelle Y. Ramos, Ricel A. Sumalinog, Decerie G. ACT12D Ipinasa kay: Mr. Robert Lovendino Instruktor PAUNANG SALITA Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino,Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito pinamagatang ”ANG EPEKTO NG PANINIGARILYO SA MGA MAG-AARAL NG ACLC COLLEGE OF APALIT PARTIKULAR SA DEPARTAMENTO NG BSIT” ay inihanda at hinarap ng mananaliksik mula sa sekyon ACT12D ACLC College of Apalit. Inaasahan naming na ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga estudyanteng sangkot sa isinagawa naming pag-aaral, at inaasahan din namen na naisagawa namen ng maayos ang aming tungkulin bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino,Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. PASASALAMAT Buong-puso naming pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta na naghantong sa matagumpay na pagbuo ng pamanahong-papel na ito, ang aming minamahal na guro sa Filipino Ginoong Robert Lovendino, sa paggabay sa bawat hakbang sa aming pag-aaral, sa pag-uudyok sa amin na mapaganda at maisagawa ng wasto an gaming pananaliksik; sa mga awtor, editor, at mananaliksik na aming pinagkuhanan ng mahahalagang impormasyon sa mga kabanata ng pamanahong papel na ito,- sa mga responsente, sa makatotohanang pagsagot, at pagpapakita......

Words: 4342 - Pages: 18

Filipino

...Portfolio sa Filipino 2 Name: Yr. / sec.: Prof: Yunit IV Talumpati * Ang talumpati ay isang maayos na pagpapahayag ng kaisipan sa paraang pasalita. Ang layunin nito ay makapagharap o makapaglahad ng patakaran o simulain o dili kaya ay makapang-akit ng nakikinig tungo sa isang kapasyahan. Naglalayon itong mapakilos ang mga nakikinig sa isang simulain o adhikain. Ang Talumpati ay binibigkas sa harap ng mga tapakinig, maaaring sa isang kapulungan. * Iba’t ibang uri ng Talumpati: 1. Impromptu – ito ay biglaang talumpati na binibigkas pamamaraan na maaaring gamiting gabay sa pagbigkas ng biglaang talumpati. Ibinibigay rito ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. 2. Isinaulong talumpati – sa bahaging ito ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati. Samakatwid, may paghahanda na sa ganitong tipo ng pagtatalumpati at kailangang memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin ang talumpati. 3. Pagbasa ng papel sa panayam o kumperensya- makikita sa bahaging ito ang kasanayan sa pagsulat ng papel na babasahin sa kumperensya. Ang pag-oorganisa ng mga ideya at ang pagsulat ng panimula, katawan at wakas/kongklusyon ay dapat na magkakaugnay at may kaisahan. Parte ng talumpati A. Panimula * pagbati * pagbukas ng paksa B. Paglalahad * ipaliwanag ang paksa C. Paninindigan * mga ebidensiya ng nagtatalumpati D. Pamimitawan * pangwakas na bati Mga kasangkapan ng tagapagsalita o mananalumpati 1. Tinig ...

Words: 2105 - Pages: 9

Hrm Thesis for Filipino Students

...MERCHANT SHIPPING NOTICE MSN 1781 (M+ F) The Merchant Shipping (Distress Signals and Prevention of Collisions) Regulations 1996 Notice to Owners, Masters, Skippers, Officers and Crews of Merchant Ships, Fishing Vessels, Pleasure Vessels, Yachts and Other Seagoing Craft. This notice takes immediate effect and supersedes MSN M.1642/COLREG 1 Summary This Notice and the Rules referred to in it are an integral part of the Merchant Shipping (Distress Signals and Prevention of Collisions) Regulations 1996, which came into force on 1 May 1996. These Regulations implement the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended. They enhance safe navigation, by prescribing the conduct of vessels underway, specify the display of internationally-understood lights and sound signals and set out collision avoidance actions in close quarter situations. This notice incorporates amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, up to and including those annexed to IMO Resolution A.910(22). In accordance with the Convention, the latest amendments come into force internationally on 29 November 2003. 1. Introduction This Notice and the Rules referred to in it are an integral part of the Merchant Shipping (Distress Signals and Prevention of Collisions) Regulations 1996, which came into force on 1 May 1996. These Regulations implement the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions......

Words: 13601 - Pages: 55

Filipino Thesis

...respondent sa nasabing sarvey-kwestyuneyr. Paraan ng Pangangalap ng Mga Datos Ang pag-aaral na ito ay isasagawa sa papamagitan ng pagsasarbey. Ang mga mananaliksik ay maghahanda ng sarbey kwenstyuner na naglalayong makahanap ng mga datos upang malaman ang epekto ng talamak na paggamit ng mga piling mag-aaral ng TIP sa makabagong gadgets. Magsasagawa din ng pakikipanayam at pangangalap ng mga impormasyong ng mga mananaliksik sa iba’t ibang hanguan, sa aklatan tulad ng mga aklat, dyaryo, magasin, at pamanahunang papel. Kukuha din ang mga mananaliksik ng ilang impormasyon sa internet. Tritment ng mga datos Sa kadahilanang elementarya ang naturang pananaliksik, at hindi isang sangkap na kakailanganin sa pagtatamo ng degree tulad ng thesis, hindi magaganap ang pagtatangkang pagsusuri ng datos sa mataas na pamamaraan. Ang porsyento lamang ng kaisipan o saloobin ng mga respondente ang ilalahad ng mga mananaliksik sa isinasagawang pag-aaral. APENDIKS (Liham Paghingi ng Pahintulot) Mahal naming Respondente, Maalab na pagbati! Kami ay mga mag-aaral ng Fil002 (Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik )na kasalukuyang nagsusulat ng isang pamanahong papel na pinamagatang: EPEKTO NG TALAMAK NA PAGGAMIT NG MAKABAGONG GADGETS SA MGA PILING MAG-AARAL NG TIP, TAONG PANURUAN 2013-2014 Kaugnay nito, ang aming pangkat ay naghanda ng kwenstyuner upang makapangalap ng mga datos na kakailangan sa aming pananaliksik. Kami’y humihiling na mangyaring sagutin nang buong......

Words: 2230 - Pages: 9

Thesis in Filipino

...Isang Pag-aaal na may layunin na alamin ang mga Sanhi ng Pagbagsak ng Isang Estudyante sa Kursong BSICT Filipino II ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Pangangailangan sa Asignaturang Filipino II Isinumite Kay: Dr. Dolores Sunga-Tanawan Isinumite nila: Alfon, Mary Joy Bunag, Rachel De Guzman, Tricia Engalgado, Mark Pamintuan, Jeffrey KABANATA I: KALIGIRAN NG PAG-AARAL Panimula Isa sa mga hakbang tatahakin ng bawat estudyante sa pag-aaral ay ang pagtungtong sa kolehiyo. Bawat taon milyon-milyong mga estudyante ang nagtatapos sa sekundarya at dahil dito marami rin ang nag-enrol sa bawat unirbesidad sa bawat sulok ng bansa. Sa bawat estudyante na pumasok sa kolehiyo hindi lahat ng ito ay sigurado sa kursong pinili mayroon din naming mga napilitan lamang. Maraming mga kursong inaalok ang bawat unibersidad, Isa sa mga kurso sa kolehiyo ay ang BS Information Communication Technology (BSICT), sa kursong ito kalimitan marami ang bumabagsak lalo sa mga asignaturang matematika (Plane Spherical Trigonometry, College algebra), Chemistry, Engineering Drawing at iba pa. Marami ang maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng isang estudyante sa bawat asignaturang nabanggit, maaring tamad magaaral, ayaw sa professor / terror na professor, mahirap ang mga asignatura, hindi patas sa pagbibigay ng grado at ang pinakahuli ayaw sa kurso. Isa sa mga dahilan ng pagbagsak ay......

Words: 2251 - Pages: 10

Filipino Thesis

...Ang Pagsusuri sa Epekto ng Teknolohiya sa Edukasyon, Kalusugan at Pang Araw-araw na Gawain ng mga Kabataang Pilipino na may Edad 13-18 taong gulang. Thesis statement: Mga maganda at di magandang epekto ng paggamit ng teknolohiya sa pamumuhay ng kabataang Pilipino. Nais naming matuklasaan kung gaano binabago ng teknolohiya ang mga kabataan at kung makakatulong ba ito o nakakasira sa kanilang paglaki at pag-uugali. SANGGUNIAN 1. Kiernan, J. T. (2011). Technology, Freedom and the Human Person: Some Teen Insights into Merton and Benedict XVI. Merton Annual, 24244-255 The article offers the author's insights on the implication of technology for human lives. Topics discussed importance of technology for enhancement of communication, risk factors associated with technology used, and the effects of technology on human behavior. Moreover, it provides the outlook of American Catholic writer Thomas Merton and Pope Benedict XVI regarding modernity. 2. Ives, E.A. (2012, October 1). iGeneration: The Social Cognitive Effects of Digital Technology on teenagers. The purpose of this study was to examine and better understand the social cognitive effects of digital technology on teenagers' brains and their socialization processes, as well as to learn best practices with regard to digital technology consumption. An extensive literature review was conducted on the social cognitive effects of digital technology on teenagers and an action research project was carried out gleaning......

Words: 2481 - Pages: 10

Filipino

...FILIPINO BILANG WIKANG PAMBANSA INTRODUKSYON Ayon kay Barker at Barker, ikinukunekta ng wika ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Iniingatan nito ang ating kultura ar mgfa tradisyon. Maari raw mawala ang matatandang henerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika ay naibabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ang mga sumunod at sumusunod pang henerasyon ay natututo o maaring matuto sa nakalipas na karanasan at sa gayo’y maiiwasan ang muling pagkakamali. Masasabi kung gayon na sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayto sa mga aspektong intelektual, sikolohikal at kultura. Ganito rin kaya ang mangyayari sa inyo kung babalikan natin at susuriin ang kasaysayan n gating wikang pambanasang Filipino? KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Mahigit sa 7 000 mga isla ang bumubuo sa Pilipinas na may ibat-ibang wika na ayon kay McFarland ay may bilang na 109. Samantala, ayon naman kay Constantino, may higit sa 500 mga wika at dayalekto ang bansa batay na rin sa pagkakaroon ng ibat-ibang etnikong grupong nakatira sa bawat rehiyon na abg Pilipinas ay isang bansang may komplikadong sitwasyon linggwistikal. Binubuo ito ng ibat-ibang grupong etnolinggwistiko na pinapangunahan ng Cebuano, Tagalog, Ilokano, Hiligaynon, Bicolano, Samar-Leyte, Waray, Kapampangan at Pangasinense na ayon kay McFarland ay samasakop sa 90% ng kabuuang populasyon ng bansa kasama na ang Maranao. Ayon naman kay......

Words: 3854 - Pages: 16

Thesis in Filipino

...Kabanata 1 Kaligiran ng Pag-aral Ang eroplano ay isang uri ng transportasyon na nakakapagbigay ng malaking tulong sa mga mamamayan upang mapadali ang kanilang biyahe patungo sa malalayong lugar. Ngunit, sa buhay natin ay marami tayong nararamdamang takot. Isa na rito ay ang takot sa pglipad o pagsakay ng eroplano. Ang ganitong uri ng takot ay may iba’t – ibang kadahilanan. Ang takot sa paglipad ay maaaring pigilan ang isang tao mula sa pagpunta sa isang lugar, bakasyon, o pagbisita sa pamilya at mga kaibigan, at maaari itong sumira sa karera ng isang negosyante sa pamamagitan ng pagpigil sa kanila mula sa paglalakbay patungo sa isang lugar na may kaugnayan sa negosyo o trabaho. Ang pobyang ito ay nangangailangan ng higit pang pansin kaysa sa karamihan ng iba pang pobya. Dahil ang paglalakbay o pagbiyahe sa pamamagitan ng panghimpapawid na transportasyon kagaya ng eroplano ay kadalasan mahirap para sa isang tao na ito’y iwasan lalo na sa mga propesyonal na konteksto, at dahil ang takot ay kalat na kalat, ito ay nakaaapekto sa isang makabuluhang minorya ng populasyon. Ikaw ay mapalad kung naranasan mo nang sumakay ng eroplano sapagkat hindi lahat ng tao dito sa mundo ay may kakayahan upang tustusan ang pagsakay sa ganitong uri ng transportasyon. Para sa mga kagaya rin ng mga mananaliksik na hindi pa naranasan makasakay sa anumang uri ng panghimpapawid na trnasportasyon, marahil ngayon ay sabik na sabik ka na makasakay ng eroplano, sabik ka na makakita ng mga......

Words: 3203 - Pages: 13

Filipino

...PY 10 Filipino EP E D C O Modyul para sa Mag-aaral D Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng inyong mga puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. ng kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at Kagawaran ng Edukasyon sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, Republika ng Pilipinas kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015. EP E D C O PY Filipino – Ikasampung Baitang Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng......

Words: 47092 - Pages: 189

Filipino Thesis

... Isang Pamanahong Papel na iniharap sa mga Dalubguro ng Departamento ng Filipino Pamantasan ng Birhen ng Fatima Lungsod ng Valenzuela Bilang Pagtupad sa isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2 Ipinasa kay: Bb. Zenaida Serrano Ipinasa nina: Laken McCabe Ana Tumbagahon Zyra Lynne Torralba Hazel Sagusay Russel Mella Jomarie Tragura Jenny Sastre Angel Nikka Pilongo Venus Perez Rommel Mendoza KABANATA I Ang Suliranin at Ang Sanlingan Nito Panimula Hindi natin maipagkakaila na dumarami na ang populasyon ngayon sa Pilipinas. Ayon sa NSO o National Statistic Survey ay mayroong tinatayang 95,803,620 milyong Pilipino na ngayon taon at ang 49.43% porsyiento nito ay mga babae na ang edad ay mula 20-30. At dahil na rin sa kawalan ng pagpaplano tungkol sa pagkakaroon ng pamilya ay tinatayang halos 1 milyong Pilipino ang madadag sa ating populasyon taon- taon. Upang malunasan ang mabilis na paglobo ng populasyon, ay gumagawa ng paraan ang pamahalaan. Ayon sa UNFPA Philippines ay may sangay ang pamahalaan na nangangalaga sa pamamahala ng paglaki ng populasyon. Tulad ng Philippine Commission on Population at Kagawaran ng Kalusugan. Naitatag din ang National Commission on the Role of the Filipino Women upang pangalagaan ang kalagayan at kalusugan ng mga ina at bata. Kaya naman kasabay nito ay madaming maybahay ang gumagawa ng paraan upang mapigilan ang......

Words: 2087 - Pages: 9

Filipino

...sa atin ay di bihayas magsalita nito, ngunit nararapat lamang na ito ay bigyang pansin nating mga mamamayang Pilipino. Ang Pilipinas ay ating sariling bayan, bayan na nilikha ng Dyos para sa ating lahat, nararapat itong ingatan, alagaan at maipagmalaki. Marapat muna nating pagaralan at bigyang tuon ang ating sariling wika, bago natin bigyang pansin ang wika ng iba’t ibang bansa bagkos ito ay sumasalamin sa ating pagmamahal at katapatan sa sariling bayan. Ang mga Pilipino ay tunay ngang kagilagilalas pagdating sa karunungan. Napapatunayan ito ng maraming magaaral di lamang rito sa Notre Dame of Greater Manila kundi maging sa iba pang mga paaralan. Ngunit ikaw, oo ikaw, alam mo ba sa sarili mo kung ano ang tunay na kahulugan ng wikang Filipino? Base sa iyong pagsusuri at nalalaman, maipagmamalaki mo nga ba ang iyong sariling wika? Marahil oo ang iyong sagot, tama ka! lahat tayo, partikyular na ang mga Pilipino, nararapat nating ipagmalaki ang Wikang ito. Para sa akin nararapat lamang ito dahil marami nang mga Pilipino ang naipakita ang kahusayan at naipagmamalaki ang Karunungan hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi maging sa iba’t ibang bansa, konsepto, at at kasaysayan. Bawat saloobin at bawat talento ay maituturing mong yaman sa iyong sarili, dahil sa konseptong iyon maipapakita mo na ang karunungan at kahusayan na iyong taglay, at ikaw, alam mo sa iyong sarili na kaya mo itong ipagmalaki dahil sa iyong kahusayan. Ikaw? Paano ka napunta sa iyong kinalalagyan ngayon?......

Words: 438 - Pages: 2

Filipino Thesis

...KABANATA IV Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos Sa kabanatang ito, ipinakikita ang paglalahad,pagsusuri,maging ang interpretasyon sa mga datos na nakalap.Sinuri ang mga datos ng may pag-iingat at buong katapatan. Talahanayan Blg. I Porsyente ng mga respondente ayon sa kanilang sagot batay sa unang katanungan. Dalas ng taong sumagot Dalas ng taong sumagot 30 30 10 10 19 19 10 10 20 20 6 6 24 24 63% 63% 67% 67% 37% 37% 100% 100% Sa katanungan blg 1,naipapahayag ang saloobin nainilalarawan sa column D ang may pinakamataas na porsyento ng mga mag-aaral na sumagot na ito ay positibong epekto ng pagpopost sa facebook, sumusunod ang nagiging palakaibigan sa isa’t isa na inilalarawan sa column A na may walumpung porsyento (80%) ang sumagot na oo habang dalawampung porsyento(20%) ang sumagot ng hindi, sumusunod naman dito ang nagiging palakaibigan ang isang mag-aaral na mahiyain na inilalarawan sa column B na may animnapu’t pitong porsyento (67%) ang sumagot ng oo habang tatlumpu’t tatlong porsyento (33%) ang sumagot ng hindi at panghuli dito na napapayaman ang social life na inilalarawan sa column C na may animnapu’t tatlong porsyento(63%) at may tatlumpu’t pitong porsyento(67%) ang sumagot ng hindi.Ipinapakita rin sa talahanayang ito ang dalas ng respondenteng sumagot ng oo at hindi.......

Words: 566 - Pages: 3