Marketingplan Iederz

In: Business and Management

Submitted By Brechtje
Words 6781
Pages 28
iederz
Business Post

-in bedrijf en in control-

strategisch marketingplan

-in bedrijf en in control-

strategisch marketingplan

Februari 2011
B. van Wegen
Stdnr.380800
CED2A

Samenvatting

iederz Business Post is een onderdeel van iederz, de voormalige sociale werkplaats van de Gemeente Groningen. Business Post is één van de werkleerbedrijven van iederz, die gezamenlijk aan het bedrijfsresultaat van iederz moeten bijdragen. Business Post is actief op het gebied van postbezorging en maakt deel uit van Business Post Nederland. iederz, en daarmee Business Post , heeft geen goed geformuleerde visie en missie.

De missie van iederz zou als volgt geformuleerd kunnen worden:
“iederz wil werken mogelijk blijven maken voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.” Hierbij zou afhankelijk van de uitkomst van het huidige politieke debat een doelgroep afgebakend moeten worden.

De visie van iederz zou als volgt geformuleerd kunnen worden:
“De sociale werkvoorziening zoals we die kennen loopt ten einde, waardoor zonder inzet van anderen veel mensen achter de geraniums terecht zullen komen. iederz gelooft dat mensen gelukkiger zijn, als zij kunnen deelnemen aan de maatschappij. iederz wil daar aan bijdragen door als arbeidsontwikkelbedrijf werken mogelijk te blijven maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. iederz wil mensen helpen zichzelf te ontwikkelen en zo het maximale uit zichzelf te halen op het gebied van arbeidsparticipatie. Arbeidsontwikkeling en het denken in mogelijkheden zijn kernkwaliteiten van iederz. Aangezien in de toekomst de overheidssteun zal wegvallen wil iederz zichzelf ook ontwikkelen: iederz wil rendabel werken. Kortom: iederz wil op winstgevende wijze werken mogelijk maken.”

Business Post hangt momenteel geen waardestrategie aan,…...

Similar Documents

Analyse Forrero

... | |Bronnenlijst 6 | |Extra informatie 7 | |Over de snack en zoetwarenindustrie 7 | |Over Ferrero 7 | |Over Yogurette 7 | |Marketingplan 8 | |Interne analyse 9 | |Interne analyse Duitsland 10 | |Marktaandeel 10 | |De marketingmix 10 | |Product 10 ...

Words: 2393 - Pages: 10

Plan Van Aanpak Strategische Marketingplan

...Plan van aanpak Project: Strategisch Marketingplan Versie 2 Houten Vloeren BV Hogeschool MIM Opleiding: Economie Compact CE 22 september 2012 1. Inleiding Houten Vloeren BV is een onderneming gespecialiseerd in het leveren en leggen van allerlei soorten houten vloeren. De onderneming heeft vestigingen in Deventer en Bathmen, waar het zijn oorsprong kent. Zij is aangesloten bij de Vereniging Parketvloeren Leveranciers. Houten Vloeren BV kent een unieke bedrijfsstructuur. Naast de verkoop en het leggen van de houten vloeren, vindt ook de productie, het op kleur maken en het oliën van de houten vloerdelen in eigen beheer plaats. Houten Vloeren BV is werkzaam op zowel de particuliere markt als de zakelijke markt en met als vaste klant het concern XX opereert zij inmiddels ook over de grens, daar zij verantwoordelijk zijn voor de vloeren van alle XX vestigingen. Het bedrijf telt 120 personeelsleden en heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van 16 miljoen. Houten Vloeren BV wil graag zijn omzet verhogen tot 18 miljoen binnen nu en 3 jaar maar heeft dit in het verleden eigenlijk altijd haar bedrijfsvoering gedaan zonder een bepaalde strategie en heeft zich daarbij ook niet specifiek gepositioneerd op de markt. Zij wil nu graag inzichtelijk hebben welke strategie zij het beste kunnen kiezen en hoe zij zichzelf het beste kunnen positioneren op de markt, om de gewenste omzetstijging te kunnen realiseren. Daarnaast......

Words: 2332 - Pages: 10

Ikea Marketingplan

...A VERY BRIEF MARKETINGPLAN 2/26/2013 Ikea as an example – Pooneh Tabei “The IKEA business idea is to offer a wide range of home furnishings with good design and function at prices so low that as many people as possible will be able to afford them.” is strategic planning tool and is placed as the first stage in marketing plan. The goal is to help the company focus on key terms and ultimately reach its objectives. Strengths & Weaknesses – internal aspects and is under the company’s internal control. Opportunities & Threats – external factors and is outside of the company’s internal control. 1) Strong global brand, which promises quality. 2) Strong concept offering design, quality & functionality at low prices. 3) Strong attractive vision statement. 1) Growing demand to eviromentaly friendly products. 2) Growing demand for low-price products with regard to current global financial trends. 1) Size & scale of global business, which makes the controling aspect difficult. 2) Employment working conditions not the same in all countries. 1) New entries to the low-price home furnished industry. 2) Global economic recession affecting comsumer purchase behaviour. Values creating factors & partners 1)  Very costumer centered 2)  Strong network & Ikeas as a hub company of network 1)  Co-creator of value  Strong involvement in value creation  Well-informed about their role 2)  Highly efficient logistics  Central role in the network......

Words: 658 - Pages: 3

Marketingplan Keola Dutch

...Marketingplan Keola 1. Uitgangspositie Dit marketingplan heeft betrekking tot de onderneming Keola. Zij is nu al succesvol actief in Nederland en wilt graag met haar producten uitbreiden naar Vlaanderen. Dit plan zal dan ook alleen gaan over Keola in Vlaanderen. Ondernemingsdoelstellingen KEOLA vindt persoonlijk contact erg belangrijk. Wij leveren fietsen rechtstreeks aan de consument. Doordat de fietsen rechtstreeks geleverd worden, zijn de fietsen een stuk voordeliger. Bovendien kunnen wij op deze manier beter en efficienter inspelen op uw wensen. KEOLA wil zich onderscheiden door kwaliteit en een concurrerende prijs. Kwaliteit – Omdat KEOLA de beste materialen gebruikt voor de productie van haar elektrische fietsen. Producten die in eigen beheer worden geassembleerd. Verder maakt KEOLA gebruik van bekende accessoires van hoge kwaliteit, zoals bijvoorbeeld Shimano versnellingen.
 Concurrerende prijs – Omdat KEOLA zelf haar producten fabriceert. U bestelt uw fiets direct na een proefrit in onze showroom. Dit levert een kostenbesparing op van maar liefst 40%. Een eigen gezicht - De elektrische fietsen van KEOLA onderscheiden zich door functionaliteit en attractiviteit. Ze zijn gebruiksvriendelijk; u hoeft zich geen zorgen te maken over ingewikkelde knopjes en andere technische zaken. U kunt zó wegrijden met een elektrische fiets van KEOLA. Daarnaast hebben alle fietsen van KEOLA een fraaie vormgeving. Daar kunt u mee voor de dag......

Words: 3719 - Pages: 15

Marketingplan Tankservce Peeters

... Eindopdracht fase-1 Commerciële Economie Marketingplan Tankservice Peeters Arcen [pic] Pieter Hoogers 345471 01-12-2010 NCOI opleidingsgroep HBO Bachelor Commerciële Economie Dhr. Lems 1. Strategisch profiel 1. Introductie Tankservice Peeters De Familie Peeters begint ruim 60 jaar geleden met het verkopen van asperges aan de Lingsforter weg in Arcen, een dorpje tegen de Duitse grens in Limburg. Het aspergekraampje groeit al snel uit tot een supermarkt met een winkeloppervlak van ruim 100 m2, waar even later ook een tankstation, autowasserij, autoverhuur en cafetaria bijgebouwd worden. De supermarkt richt zich praktisch volledig op de Duitse consument aangezien deze massaal via de Lingsforterweg naar Nederland komt om te profiteren van de vele belastingvoordelen op bijvoorbeeld koffie en diesel. Tankservice Peeters realiseerde met 10 werknemers een jaaromzet van 5 miljoen euro in 2009 2. Missie Wij vervullen onder één dak zo veel mogelijk behoeften van ''de Duitse consument” op een winstgevende manier. Deze missie is hoognodig aan vervanging toe, maar is typerend voor soortgelijke bedrijven die altijd al inspeelde op de behoeften van de grote groep Duitse consumenten die tot voor kort alleen maar groter leek te worden. Daar deze missie aan vervanging toe komt zullen we hier later nog op terug komen. 3. Visie Tankservice Peeters wil een bedrijf zijn waarin: de consument centraal......

Words: 3552 - Pages: 15

Ontwikkeling Van Een Marketingstrategie Voor Kmo Consult

...uitzicht is op voldoende cashflow. 2 PPP staat voor Public Private Partnership, het advies is de definitie voor Private strikt te hanteren, namelijk deelname door bedrijfsleven. 3 Persoonlijke noot: de auteur van dit rapport heeft 15 jaar bankervaring en verbaast zich in toenemende mate over de discussies in de OS/watersector over leverage, financial engineering en mixed funding, veelal gevoerd door personen zonder duidelijke financiële ervaring. Projectnummer 2166 9 Inleiding Het initiatief voor het Internationaal Marketingplan voor de positionering Nederlandse Watersector is ontstaan vanuit het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en gefinancierd door Partners voor Water (PvW). De titel van dit rapport dekt niet de lading. Dit is geen volledig marketingplan of exportplan met een binnenlandse, buitenlandse en een innovatie component. Het opstellen van een ‘marketingplan’ is een onderdeel van de internationale ambities van de sector zoals vastgelegd in hoofdstuk 6 van het Nationaal Waterplan (bijlage 1): “Een internationaal marketing programma ontwikkelen, gericht op de exportpositie van de Nederlandse watersector en het hooghouden van de wereldwijde reputatie van Nederland op het gebied van delta- en watertechnologie.” De Nederlandse overheid biedt momenteel diverse instrumenten (instrumentarium) aan die de watersector ondersteunen in het versterken van haar export positie. Het voorliggende......

Words: 1413 - Pages: 6

Marketingplan

...Video Baby Monitor with Bluetooth Cody Snodgrass Keller School of Management Marketing Management Professor:  Harold Leffall 1/19/2014 Situation Analysis: Since this type of monitor already exists trying to persuade people to buy this one instead of the competitions. The macro-environmental factors that are going to exist are figuring out the age group that would be the target for this device? Legal issues do not seem to be a problem. However some say this could invade privacy! Technologically speaking this would appeal to many people that have babies to young children. Market Summary: With technology gaining rapid interest many people will want to incorporate it into their baby’s lives. The market for growing technology has increased and so far will continue to years to come. As long as the product lives up to its name then it should speak for itself. SWOT Analysis: Strengths for this product include advanced technology in a growing market. The capabilities for the software and hardware include the ability to expand and grow as well. It will be able to grow with the market. Pairing with cell phones and tablets will appeal to a strong growing market. Weaknesses include many competitors that have a lead on the technology and market. These companies have already made a name for them with other electronics and therefore have an edge on the market. Opportunities include being able to take advantage of a growing market with vast amounts of money and room for growth.......

Words: 559 - Pages: 3

Mona

...organisatie zelf wijzigingen in zou kunnen aanbrengen en deze zo dus zou kunnen beïnvloeden. Zo komt er inzicht in de sterktes en zwaktes van een bedrijf. Wat is een sterk punt waar gebruik van kan worden gemaakt bij de ontwikkeling of het op de markt zetten van een nieuw product? En wat is een zwak punt van het bedrijf dat dus in acht moet worden genomen bij de productontwikkeling of –lancering? Voer hiertoe een microanalyse uit (opdracht M1). Opdracht M1: micro-analyse * Algemeen: GEBRUIK HET ANTWOORDFORMAT VOOR DE OPDRACHT (Sharepoint). * Bij de opdrachtomschrijving worden begrippen en modellen gevraagd, die je helpen bij het uitvoeren van de microanalyse. LET OP: deze begrippen en modellen komen voor in de boeken ‘Het Marketingplan’ van M. Burk Wood en/of ‘Principes van Marketing’ van P. Kotler. * Alle termen die rood cursief zijn gedrukt moet je voor de opdracht opzoeken in bovengenoemde boeken en van uitleg voorzien. * Vermeld steeds de bron bij je gegevens, volgens de APA methode (voetnoot/verwijzing in tekst, volledige bronvermelding in literatuurlijst). Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: * Maak het gehele assortiment overzichtelijk, bv visueel. Hoeveel producten voert Mona? * Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de lengte en de diepte van het assortiment? * Is er enige vorm van consistentie in het assortiment? Zo ja, welke? * Wat......

Words: 2918 - Pages: 12

Communicatie

...Strategisch Marketingplan Projectnaam: Strategisch marketingplan. Projectperiode: 3e en 4e semester. Gekozen branche: Hosting. Gekozen bedrijf: I3D. Hogeschool Saxion te Deventer, Academie MIM CE. Projectbegeleider: Dhr. Giethoorn en Dhr. Van den Driesche Uitgevoerd door: Stefan Sloot; 129256. Atila Yigit; 2427719. Niels Harrewijn; 2429211. Deventer, 22 juni 2012. Samenvatting Aanleiding In de business to business hosting branche in Nederland zijn een aantal trends. Er is een groei van het data gebruik en de markt van co-locatie is aan het groeien. Tevens is cloud computing steeds meer in opkomst, en wordt door steeds meer bedrijven aangeboden. i3D heeft een relatief groot budget om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe markten of producten. I3D is een interessante hosting provider die zelfstandig opereert. I3D wil graag haar omzet in de Nederlandse business to business markt zien groeien van 1 miljoen naar 5 miljoen. Hoofdvraag De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: Hoe kan de jaarlijkse omzet van i3D van 1 miljoen naar 5 miljoen stijgen binnen 3 jaar in de business to business markt in Nederland? Gekozen strategie Er is gekozen voor marktpenetratie in de co-locatie markt. Dit zal geschieden door het creëren van een sales tea. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat markt van co-locatie een groeiende markt is, en hier nog volop kansen liggen voor i3D. Implementatie strategie Voor deze strategie......

Words: 16624 - Pages: 67

Marketingplan

...Marketing Plan: Coca-Cola in 2015 Matt Curd Matt Curd Page 1 Marketing Plan Purpose: In brief the purpose is to market a new innovative beverage packaging for Coca-Cola. The packaging has been designed around the brief ‘consider the creation of a new concept form of beverage packaging container for 2015.’ The Coca-Cola Company is one of the largest manufacturers, distributors and marketers of nonalcoholic beverage concentrates and syrups in the world. Coca-Cola's headquarters are in Atlanta, Georgia, in America. It is best known for its flagship product, Coca-Cola, and is one of the largest corporations in the United States. Today, Coca-Cola is an internationally recognized soft drinks company with ambitious plans to further grow the brand. The company owns the majority of the soft drinks available in coolers and in vending machines in the western world. Some of these brands include, Coca-Cola and sub brands1, Dr Pepper, Fanta, Sprite, Oasis and PowerAde. A full list of Coca-Colas affiliated brands can be found on their corporate website2. The 2005 Annual Report states the company sells beverage products in more than 312 countries or territories.3 The international presence of Coca-Cola is phenomenal and its logo, advertising and colours are among the most recognized in the world. Mission: Taken from thecoca-colacompany.com Everything we do is inspired by our enduring mission: • • • To Refresh the World... in body, mind, and spirit. To Inspire Moments......

Words: 3939 - Pages: 16

Marketingplan

...belangrijke toeristische plaatsen in Limburg! Enkele promotionele acties zorgen ervoor dat HarteZoet in het oog springt en de harten van de Limburgers en toeristen weet te veroveren. Opvallen is van groot belang om te kunnen opboksen tegen de vele concurrenten. De acties die wij ondernemen en aanraden om eventueel uit te voeren in de toekomst, kan u in het onderstaande verslag terugvinden! 2. Inleiding Om onze opleiding marketing met succes af te ronden, hebben wij de opdracht gekregen om het marketingplan van Bronsgroen Zoet te herzien. Op deze manier hebben we de mogelijkheid gehad om inzicht te verwerven in de verschillende aspecten van een marketingplan. Hiernaast hebben we ook ondervonden welke stappen we moeten ondernemen wanneer we een product willen herpositioneren in de markt. De huidige situatie van Bronsgroen Zoet is niet datgene wat men initieel verwacht had. De omzet voldoet namelijk niet aan de vooropgestelde doelstellingen. We hebben het marketingplan doorgenomen en enkele aanpassingen in de strategie doorgevoerd. Wij verwachten dat door middel van deze aanpassingen de omzet van Bronsgroen Zoet zal verhogen. We hopen dat dit project meneer Boute en zijn bedrijf zal verder helpen. Hiernaast hopen we dat ons rapport als inspiratiebron kan dienen voor hem. Tot slot willen we graag mevrouw Strauven, mevrouw Bollens, meneer Opdecamp en meneer Boute voor hun hulp en steun gedurende dit project. 3. Analyse 4.1. Marktanalyse What business......

Words: 12806 - Pages: 52

Marketing

...Inleiding Marketing draait om de juiste vragen stellen. Dit is een interessant gegeven en het lijkt me leuk om mij in marketing te verdiepen. Daarom heb ik dit onderwerp gekozen. Ook lijkt mij het beroep marketingmanager een leuk beroep. Ik wil meer over dit beroep weten en door dit verslag te maken krijg ik al een beetje met het beroep te maken. Ik wil op deze manier uitvinden of deze branche bij mij past. Daarom ga ik een interview houden met een marketingmanager. Ik wil uitvinden hoe een marketingplan in elkaar wordt gezet en ik wil proberen een marketingplan voor een nieuw product op te zetten. Ik ga allerlei dingen over marketing uitzoeken, zodat ik een goed marketingplan kan opzetten. Zo ga ik uitzoeken wat marketing precies is, wat de marketingmix is, hoe een marktonderzoek wordt gedaan en of er beperkingen zijn bij marketing door regels van de overheid. Ik ben van plan de meeste informatie voor mijn verslag op internet te vinden. Daarnaast lees ik marketingboeken en probeer daar veel informatie uit te halen. Ook volg ik het nieuws, zodat ik nieuwe ontwikkelingen van de marketing kan volgen. Wat is marketing en waarom is marketing zo belangrijk voor bedrijven? Sommige mensen denken dat marketing reclame is, of verkoop. Maar marketing is veel meer dan dat. Bij marketing wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de klant, en zo probeert een onderneming haar positie op de markt te verbeteren. Marketing kan op 3 niveaus uitgevoerd worden: -......

Words: 6646 - Pages: 27

Market Planing

...achieve a Merit grade the evidence must show the learner is able to: | To achieve a Distinction grade the evidence must show the learner is able to: | able to:P1 describe how marketingtechniques are used tomarket products in two organisations | M1 compare marketingtechniques used in marketingproducts in two organisations | D1 evaluate the effectivenessof the use of techniques inmarketing products in oneorganisation | P2 describe the limitations andconstraints of marketing | | | P3 describe how a selectedorganisation uses marketingresearch to contribute to thedevelopment of its marketingplans | M2 explain the limitationsof marketing researchused to contribute to thedevelopment of a selectedorganisation’s marketing plans | D2 make justifiedrecommendations forimproving the validityof the marketing researchused to contribute to thedevelopment of a selectedorganisation’s marketingPlans. | P4 use marketing research formarketing planning | | | P5 explain how and why groupsof customers are targeted forselected products | | | P6 develop a coherentmarketing mix for a newProduct or service. | M3 develop a coherent marketingmix that is targeted at adefined group of potential customers | | Assessment and grading criteria Introduction For this assignment you will be required to research the marketing activities of organisations. In the first two parts of the assignment you will need to focus on how marketing techniques are used in two different......

Words: 2049 - Pages: 9

Master of Science

...segment in de markt gaan richten. Of je kunt met nieuwe producten nieuwe markten aanboren: dat hangt vaak samen met de marktvisie van het bedrijf. Apple maakt computers, toch? Fout. Apple maakt elektronicamode. Met dat ‘business concept’ boren ze volledig nieuwe markten aan, denk bijvoorbeeld aan de I-pod. Nog een paar voorbeelden: cosmeticabedrijven verkopen geen make-up, die verkopen hoop. En Xerox, oorspronkelijk een fabrikant van kopieerapparaten maakt geen kopieerapparaten, nee zij helpen kantoren hun efficiency te verbeteren. Zo verander je de beleving van het merk en zorgt ervoor dat klanten jouw bedrijf voor meer producten geloofwaardig vinden. 3. Stelt marketingplannen op Verkoop- en winstdoelen vertaal jij in een marketingplan. Dit heeft een kortere tijdshorizon en is concreter dan de marketingstrategie. De inzichten uit het marktonderzoek en onderzoek naar wat concurrenten op de markt doen, bepalen grotendeels jouw plan. Daarbij spelen ook de harde cijfers een rol. Wat is het marktaandeel van jouw product en hoe succesvol zijn de campagnes van je concurrenten? Het plan beantwoordt onder andere de volgende vragen: Welk(e) segment(en) ga je bewerken? Het segmenteren van de markt betekent dat je de (potentiële) klanten indeelt in verschillende groepen. Bijvoorbeeld op demografische kenmerken (man-vrouw, leeftijd) of op inkomensklasse. De kunst is de markt zo op te delen, dat je aanspreekbare groepen krijgt. Groepen zijn aanspreekbaar als ze bijvoorbeeld......

Words: 2144 - Pages: 9

Bsbmkg502B Establish and Adjust the Marketing Mix

.... Australian Direct Marketing Association, ‘Code Authority’, ADMA, viewed July 2014, . Australian Government, ‘Materials and resources: Types’, Australian Government, Office of the Privacy Commissioner, viewed July 2014, . Australian Government ComLaw, ‘Trade Practices Act’, viewed July 2014, . Australian Government Office of Australian Information Commission, ‘The Privacy Act’, viewed July 2014, . Small Business Notes: Market Plan Objectives, viewed July 2014, Learning Marketing, The Marketing Environment, viewed July 2014, The Marketing Teacher, The Marketing Mix, viewed July 2014, Innovation and Business Industry Skills Council, BSBMKG502B Establish and adjust the marketing mix, viewed July 2014, Student Workbook 2010. ...

Words: 652 - Pages: 3