ModstandsbevæGelsen

In: Historical Events

Submitted By amanda0608
Words 2139
Pages 9
Dansk-Samtidshistorie opgave 2011
Problemformulering

Navn: Jesper Mørch
Cpr. Nr.: 080393-2301
Klasse: 2.J

Emne: Modstandsbevægelsen i Danmark under 2. Verdenskrig
Fag: Historie
Vejleder: Ellen Moberg

Problemformulering:
Redegørelse: Den danske samarbejdspolitik, modstandsbevægelsens arbejde.
Analyse: Samtidens opfattelse af modstandsbevægelsen og modstanden, modstandsbevægelsens egen opfattelse.
Vurdering: Hvilken betydning modstanden havde for krigen/besættelsen.

Modstandsbevægelsen i Danmark under 2. Verdenskrig

Af: Jesper Mørch, 2.J
Indhold
Forord 4 Indledning 4 Samarbejdspolitikken 4 Modstandsbevægelsen 5 Modstandsbevægelsens arbejde og aktioner 6 Samtidens opfattelse af modstanden 7 Modstandens betydning for besættelsen 8 Konklusion 9 Kildeliste 10

Forord
Jeg har valgt at skrive om modstandsbevægelsen i Danmark under 2. Verdenskrig, fordi det har min interesse. Jeg finder det rigtig spændende at gå i dybden med, hvordan modstandsbevægelsen udførte deres arbejde, hvem de var og hvorfor de handlede som de gjorde. Samtidig synes jeg også det er spændende at se, hvordan folk opfattede modstandsbevægelsen, samt politikernes og modstandsfolkenes egen opfattelse af modstandsbevægelsen og deres arbejde.
Udover det er det jo en af de mest betydningsfulde perioder for dansk historie. Det var her vores syn på verdenen ændredes fuldstændig og vi begyndte et langt større samarbejde på internationalt niveau.
Indledning
I denne opgave vil jeg komme ind på, hvilken betydning modstandsbevægelsen havde for krigen/besættelsen i Danmark, forskellige opfattelser af modstandsbevægelsen, samt deres arbejde og den danske samarbejdspolitik. Ud fra mine kilder, den undervisning jeg har modtaget og min egen viden, vil jeg redegøre for den danske samarbejdspolitik og modstandsbevægelsens arbejde. Derefter vil jeg analysere samtidens…...

Similar Documents

The Dress

...krævede denne lov, var fordi at de var bange for at de danske kommunister ville holde med Sovjetunionen, og gå imod den tyske regering. Der blev også oprettet et dansk korps som bestod af danske frivillige, som skulle kæmpe sammen med tyskerne mod russerne. Det danske korps hed Frikorps Danmark. 6. Redegør for dagligdagen under Besættelsen • Under den tyske besættelse af Danmark i 2. verdenskrig var der pressecensur. Det betyder, at tyskerne ville bestemme, hvad der skulle stå i aviserne, og hvad der blev sagt i radioen. På den måde kunne tyskerne bilde befolkningen ind, at den tyske hær klarede sig godt i kampene mod de allierede, og at Hitler og Tyskland ville vinde krigen. Modstandsbevægelsen i Danmark ønskede, at danskerne fik sandheden at vide. 7. Redegør for den illegale presses politiske orientering • Kan ikke give nogle svar, da jeg ikke kan se grafen og diagrammet ordentligt på kopisiderne. ----------------------- 2...

Words: 411 - Pages: 2

The Sandwich Factory

...bestående af studenter. Garden åbnede ild mod studenterne, og fire blev dræbt. Dette chokerede hele den vestlige verden, og satte USA’s regering i et enormt dårligt lys – nu var amerikanere begyndt at dræbe andre amerikanere i denne krigs tjeneste[12]… Også lederen af Borgerretsbevægelsen, Martin Luther King, udtalte sig kritisk om krigen. Han mente at regeringen hellere skulle bruge deres penge på at hjælpe de svage i samfundet i stedet for at finansiere en dyr og meningsløs krig. Desuden var det som regel de fattige, hvoraf en størstedel af dem var sorte, der blev sendt af sted. Dette skyldtes til dels, at man i krigens første år, kunne få udsat indkaldelsen hvis man var studerende – noget som de fattige ikke havde råd til. Modstandsbevægelsen påvirkede desuden populærkulturen stærkt. Filmselskaber lavede ikke film, som støttede krigen, noget der ellers var blevet brugt før. Fredssymboler dukkede op på badges, trøjer og plakater, og musik-grupper sang sange mod krigen. En af disse sange, ”I Feel like I’m Fixin’ to Die Rag”[13], blev skrevet i 1968 af Country Joe McDonald, som selv havde været i Vietnam - sangen blev hurtigt ekstremt populær blandt de unge. Sangen stillede krigen i et satirisk lys, og stillede spørgsmålstegn ved krigens egentlige mening. Desuden viste den krigen som noget ekstremt kommercielt, som de store firmaer tjente styrtende mange penge på. McDonald udtalte at ”The song attempts to put blame for the war upon the politicians and leaders of the US......

Words: 9791 - Pages: 40

Bobo

...krigen var vendt, og at det kun var et spørgsmål om tid, før Tyskland ville blive besejret. Det medførte et stemningsskred i befolkningen, som begyndte at se med større sympati på modstandsbevægelsen, selv om regeringen bekæmpede sabotagen og kaldte den landsskadelig virksomhed. I august 1943 nåede uroen et højdepunkt med sabotager, demonstrationer og strejker overalt i landet begyndende i Odense og Esbjerg. Werner Best kom i vanskeligheder og måtte overlade initiativet til den militære ledelse, der stillede en række vidtgående krav til den danske regering bl.a. om indførelse af dødsstraf for sabotage. Efter nogen tøven afslog regeringen. Tyskernes svar kom den 29. august. De erklærede landet i undtagelsestilstand, uskadeliggjorde den danske hær og flåde og afsatte regeringen. Nu var der ingen tvivl om, hvem der bestemte i Danmark, og at der var krigstilstand mellem Fra 1943 skærpedes forholdet mellem besættelsesmagten og en stadig mere tyskfjendtlig befolkning. Julemiddag til gæsterne. Tegning af Harald Engman, 1943. VERDENSKRIGE OG VERDENSKRISE 1914 -1945 © 2006 Forfatterne og Systime A/S 195 Dette materiale tilhører Chuck Norris, paedritr@guerrillamail.org. © Forfatterne og Systime A/S 2008. Misbrug vil blive retsforfulgt. Danmark og Tyskland. Det var det brud, som modstandsbevægelsen havde ønsket og kæmpet for. I krigens to sidste år skærpedes forholdet mellem besættelsesmagten og en stadig mere tyskfjendtlig dansk befolkning. Tyskerne slog hårdt ned på......

Words: 124666 - Pages: 499