Viziunea Unui Lider

In: Religion Topics

Submitted By danielcrisan
Words 3107
Pages 13
INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ

Viziunea unui lider

Student,
Daniel Crișan, anul IV, IFR

1 of 8

1. Ce este viziunea?

Dicționarului explicativ al limbii române definește viziunea ca fiind modul unei

persoane de a percepe anumite lucruri. Totuși aceasta definitie cuprinde doar o parte de adevar în ceea ce privește viziunea creștină. Un mare cântăreț de muzică jazz, când a fost pus să definească ritmul a spus: “dacă îl ai, nu are nevoie de nici o definiție, insă dacă nu îl ai, nici o definiție nu este de ajutor”; în opinia lui George Barna, același lucru se aplică și în ceea ce priveste viziunea. Tot el formulează și o definiție care este mult mai apropiata de conceptul de viziune creștină. El percepe viziunea ca fiind o “imagine mentală a unui viitor preales de Dumnezeu și impărtășit slujitorilor Săi, și se bazeaza pe o cunoaștere deslușita de Dumnezeu, de sine insăși si a circumstanțelor”1. Termenul de imagine mentală face referire la felul în care o persoană vede cum vor arăta lucrururile peste o anumită perioadă. Această imagine, în concepția lui George Barna este unică și personală. Un alt lucru important în această definiție este faptul că sursa aceastei imagini este Dumnezeu. Viziunea este reflexia felului prin care Dumnezeu dorește sa iși zideasca impărăția Sa. Dumnezeu alege să împărtășească această imagine cu oamenii Săi, adevărații lideri.

In epistola către Evrei 11:1 găsim definiția credinței: “o încredere neclintită în

lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd”. Aceasta definiție a credinței accentuează foarte mult ideea viziunii. Autorul definește credința ca fiind încrederea în viziune, lucruri nădăjduite care nu se văd. Aceasta încredere, vedem în versetul următor că a dat puterea marturiei bune de care au avut parte eroii…...

Similar Documents

Ad Lider Case

...Ad-Lider Embalanges SA. a) What are the advantages and advantages of this approach? First of all, there are only 2 social classes included in the research (A-B) and class C is missing, however it accounted for %28 of Brazil’s total consumption. Also, since Brazil is developing country, this class is the fastest developing social class as well. Moreover, the focus groups were selected from only southeast of the city, but I think at least one Northern city should be included and the focus groups should be selected homogenously in terms of demographic features. For instance, they have only selected house housewives from Rio, and the other features of the participants are not distinctive enough (or too complex). The timing of the research is not quite right since the two big competitor product was just released to the market (Dover Roll and Limp-o Lixo), at least the participants’ opinions might not been accurate. Also, it is natural for them to not to know about the newly released products. On the other hand, the research company targeted women which is a smart thing to do since %74 of purchases were made by them. Also, they have a pretty good outline for the interviews, except than some flaws. b) How would you recruit the participants? First of all, I would select my participants from southeast and north Brazil (Sao Paulo, Rio and another city from north) and participants should be members of A, B and C social classes. Also, I would select the participants more......

Words: 768 - Pages: 4

Mediul de Marketing Nokia

...[pic] 1. Prezentarea firmei Istoria Nokia înseamnă un secol şi jumătate de inovaţie - de la fabrica de hârtie de pe malul unui râu din sud-vestul Finlandei până la poziţia de lider în industria globală de telecomunicaţii. Primul secol de existenţă Nokia: 1865 -1967  1865: Apariţia Nokia Fredrik Idestam înfiinţează o fabrică de hârtie lângă cascada Tammerkoski din sud-vestul Finlandei - aici începe istoria Nokia.   1898: Se creează Uzinele Finlandeze de Cauciuc Arvid Wickström înfiinţează compania Uzinele Finlandeze de Cauciuc - aceasta avea să devină ulterior divizia producătoare de cauciuc din cadrul Nokia.       1912: Se creează Uzinele Finlandeze de Cabluri Eduard Polón înfiinţează compania Uzinele Finlandeze de Cabluri - pe baza acesteia se va crea ulterior divizia de cabluri şi electronice a Nokia.       1937: Verner Weckman, un jucător de categoria grea în industrie Fostul luptător olimpic Verner Weckman devine preşedinte al Uzinelor Finlandeze de Cabluri.      1960: Primul departament de electronice Uzinele Finlandeze de Cabluri îşi înfiinţează primul departament de electronice, care desfăşoară activităţi de comercializare şi exploatare computere.       1962: Primul dispozitiv electronic producţie proprie Departamentul de electronice al Uzinelor Finlandeze de Cabluri finalizează primul dispozitiv electronic producţie proprie - un analizor de semnal pentru centralele de energie nucleară.       1967: Fuziunea Are loc......

Words: 4586 - Pages: 19

Lider

...como una capacidad nos referimos a que puede ser desarrollada, aprendida. De hecho la generosidad de la literatura en este tema es muy amplia, por lo tanto indicaremos algunos rasgos esenciales ofrecidos por el estado del arte en la materia: 1.- Para ser un líder hay que ser optimista. Nadie sigue a un pesimista. 2.- Para ser líder hay que tener coraje. El coraje no es ausencia de miedo, sino capacidad para controlarlo y superarlo. 3.- Para ser un líder hay que prepararse; en lo posible, para lo peor. 4.- Para ser un líder hay que saber trabajar en equipo. Un buen equipo es aquel en que se compensan recíprocamente las debilidades, incluyendo las del líder. 5.- Para ser un líder hay que ser un buen comunicador. Los líderes “quieren” a las personas, disfrutan de la relación con los otros. Esta es su principal fortaleza. 6.- Un líder no debe hacer demasiado. La gente conoce su trabajo, solo es necesario que la dejen hacerlo, la acompañen en el proceso, y la evalúen honesta y abiertamente. 7.- Un líder debe privilegiar el contacto directo, cara a cara, compartiendo opiniones, apoyando decisiones. 8.- Debe pasar la mayor cantidad del tiempo al lado de su gente, nada mas efectivo que el contacto constante y directo. 9.- El líder nace o se hace, es una dicotomía banal, convergen ambos aspectos, la mejor apuesta está en la segunda dimensión: puede hacerse, basta el propósito y la intención e incluirlo en la agenda. Las recomendaciones más sencillas son las más difíciles de alcanzar......

Words: 12144 - Pages: 49

Conceperea Si Comercializarea Unui Produs Turistic de Tipul “ Promovarea Turismului in Muntii Bucegi”

...Liceul Iuliu Maniu CONCEPEREA SI COMERCIALIZAREA UNUI PRODUS TURISTIC DE TIPUL “ PROMOVAREA TURISMULUI IN MUNTII BUCEGI” CUPRINS: Argument……...…………………………………………………………………………… 3 Capitolul I : Prezentarea generala a zonei………………………………………………. 4 1.1 Asezarea geografica …………………………………………………………….. 4 1.2. Cai de acces ……………………………………………………………….……. 4 1.3. Potentialul turistic…………………………………………………………………. 5 1.3.1.Potentialul turistic natural…………………………………………………………….. 5 1.3.2.Potential turistic antropic……………………………………………………………… 10 Capitolul II: Echipamentul turistic al Muntiilor Bucegi……………….………………… 12 2.1. Reteaua unitatilor de cazare…………………………………………………………….. 12 2.2.Reteaua unitatilor de alimentatie……………………………………………………….. 15 2.3. Mijloace de agrement………………………………………….……………………….. 16 Capitolul III: Oferta turistica pentru promovarea Muntiilor Bucegi…………………… 17 3.1. Programul produsului turistic pe zile ……………………………………..……………. 17 Bibliografie……………………………………………………………………………….. 20 Anexe……………………………………………………………………………………… 23 Argument Zona Muntilor Bucegi este preferata în general de majoritatea turistilor având un potential turistic foarte dezvoltat cu activitate turistica bisezoniera (avand motivatii diferite respectiv vara pentru drumetie, alpinism,......

Words: 7020 - Pages: 29

Lider vs Menager

...organizacije. Biti lider ne znači samo biti vrhunski profesionalac u određenoj oblasti već to znači biti lider i u obraćanju, i u komuniciranju, i u ponašanju. Vođa mora biti: samopouzdan, siguran, informisan, entuzijasta, optimista, koga odlikuju hrabrost i odlučnost. Lider mora da ovlada mnogim vještinama - vještinom komunikacije, vještinom kako verbalnog tako i neverbalnog izražavanja, nekom sportskom vještinom i sl. Liderstvo se bazira na razumijevanju, predviđanju i kontrolisanju ponašanja saradnika. Kako lideri nastaju? Prve teorije o liderstvu, svoja istraživanja i zaključke fokusiraju na identifikovanje ličnih karakteristika efikasnog lidera. Teorija koja je bila najviše istraživana, bazirala se na predpostavci da se lider rađa. Posle dvije decenije istraživanja, sredinom 50-tih godina, ovaj koncept je napušten, jer nije omogućio utvrđivanje validnih međusobno povezanih faktora. To naravno nije značilo da ovi faktori ne postoje, već pre svega da statističke tehnike koje su korišćene, nisu bile dovoljno dobre da ih otkriju. Druga, novonastala teorija se bazira na predpostavci da se lider može stvoriti . On se ne rađa već se kroz proces obrazovanja stvara. U praksi se pokazalo da se vježbom zaista može postići savršenstvo, harmonija duha i tela neophodna za kompletnu životnu sabranost, odnosno uravnoteženost. Lider treba da bude informisan o rezultatima najnovijih istraživanja , ne samo iz svoje struke, kako bi bio spreman za svaku vrstu razgovora. Takođe lider mora da......

Words: 3685 - Pages: 15

Human Resources

...strategiilor şi a planului de acŃiune • Identificarea evenimentelor neprevăzute, a eventualelor necesităŃi şi nevoi ce pot apărea pe parcursul aplicării strategiei 8. Stabilirea unei viziuni eficiente la nivelul organizaŃiei 5. Modelarea unei viziuni dinamice • Prevenirea consecinŃelor nedorite ale unor elemente componente ale strategiei 2. Imaginarea viitorului • Cultură şi structură viitoare • Este inima strategiei • Visurile vor deveni realitate 6. Punerea în acŃiune a strategiei • Provocarea de a implementa ieile • Continuarea procesului de construire a coaliŃiei • Construirea capacităŃii de schimbare • Descriere detaliată a proceselor, identificarea unor sub-goals, stabilirea indicatorilor critici ai succesului 9. Dezvoltarea unui proces de aplicare eficient • Definirea clară a rolurilor şi a responsabilităŃilor • Obiectivele specifice şi rezultatele aşteptate • Sarcinile ce trebuie îndeplinite • Resurse alocate, monitorizarea, analiza pe parcurs 10. Reevaluarea strategiilor şi a procesului de planificare strategică Cele două modele analizate paralel se aseamănă prin faptul că paşii ce trebuie parcurşi în adoptarea strategilor se suprapun într-o anumită măsură, aşa cum se poate observa şi din figura 1. Ar fii mai interesant să conturăm deosebirile dintre cele două modele. Astfel principala deosebire evidentă este numarul de paşi mult mai puŃini evidenŃiaŃi de Lynda faŃă de Bryson. În timp ce abordarea lui Bayson de caracterizează prin rigiditate, punând......

Words: 1866 - Pages: 8

Ad-Lider Case Analysis

...Once upon a time there was a girl and she was trying to look at essays online. One day, she stumbled across the most perfect one! But there was a problem. The evil internet wizard would not let her look at the entirety of this paper. He cast a spell on her computer and the only way to break the spell was to sign up for the stupid site. However, there was a catch! The evil wizard told the tired student that she must “donate one of her essays the site. She thought about this. “How can I get around this? I do not want to donate something I wrote…” So she tried uploading a blank essay, but the evil internet wizard was much smarter than the girl had thought. He told her, “The essay must be at least 250 words! Ah hahaha!” He laughed so evilly. So than the bright young college student thought she would make up an essay. More like a scary bedtime story. So she wrote…. Once upon a time there was a girl and she was trying to look at essays online. One day, she stumbled across the most perfect one! But there was a problem. The evil internet wizard would not let her look at the entirety of this paper. He cast a spell on her computer and the only way to break the spell was to sign up for the stupid site. However, there was a catch! The evil wizard told the tired student that she must “donate one of her essays the site. She thought about this. “How can I get around this? I do not want to donate something I wrote…” So she tried uploading a blank essay, but the evil internet wizard was much...

Words: 341 - Pages: 2

Revenue

...este utilizată (sau cel puţin aşa ne place să credem) în scopul unei mai armonioase dezvoltări economico-sociale a societăţii omeneşti. „Descoperirea” Totuşi, nu trebuie să considerăm că ştiinţa marketingului marketingului a apărut brusc, undeva la începutul secolului XX. Cristalizarea experienţei economice dobândite de-a lungul a mai multe secole, de către societatea omenească, a condus, treptat, la conştientizarea unor elemente valoroase de teorie şi practică economică. Astfel, se poate spune că marketingul nu a „apărut” brusc, ci a fost „descoperit” de firme la începutul acestui secol. 7 Realitatea practică a depăşit la început ceea ce s-a reuşit în planul conceptualizării. Totuşi, treptat lucrurile s-au îndreptat ferm spre realizarea unui cadru conceptual clar pentru această ştiinţă. Definirea marketingului, identificarea rolului acestuia în practică, reprezintă punctul de plecare în poziţionarea marketingului în cadrul familiei ştiinţelor economice. O primă definiţie a marketingului, ce trebuie avută în vedere, este cea realizată de Asociaţia Americană de Marketing (AMA) şi publicată prima dată în revista americană „Marketing News” în luna martie 1986: „Marketingul este procesul de planificare şi executare a activităţilor de concepere (a produsului – n.a.), stabilire a preţului, promovare şi distribuire a ideilor, bunurilor şi serviciilor, în scopul realizării unor schimburi care să satisfacă obiective individuale şi organizaţionale”1. Această definire a marketingului......

Words: 29959 - Pages: 120

Shared Values

...intelectual al angajaților în active pentru companie. Însăși definiția managementului resurselor umane statuează că acesta este ” managementul resurselor umane este acea activitate organizațională care permite folosirea cea mai eficientă a oamenilor (angajaților) pentru a atinge scopurile organizaționale, de grup şi individuale”. Definirea și identificarea valorilor comune Valorile comune sunt cele care generează încredere și coagulează organizația conferindu-i totodată caracteristici de unicitate, prin care aceasta se identifică în mediul de afaceri, brandul său. Aceste valori trebuie statuate atât ca și obiective ale organizației cât și ca obiective individuale ale fiecărui angajat în parte. Fiecare organizație și fiecare lider va avea un set de valori compatibile cu modelul de business caracteristic acesteia. În ce privește modelul de business al companiilor corelat cu necesitatea promovării resursei umane, există loc de multe noi abordări în privința strategiei însușirii de valori comune. Ca orice strategie aceasta se va implementa și va avea impact pe termen mediu și lung. Pașii de urmat în implementarea modelului strategic de valori comune ale organizației sunt identificarea instrumentelor de măsurare a valorilor pe care le creează cultura implementată în cadrul acesteia. Odată cu schimbarea paradigmei, la nivel global, businessul se transformă dintr-unul centrat pe interesul investitorilor într-unul centrat pe interesul stake-holderilor, al......

Words: 1954 - Pages: 8

LíDer Ou Controlador de Placar

...Lider ou controlador de placar ? Durante muitos anos, Christopher Steffen jogou nas grandes ligas: foi diretor da Chrysler, Honeywell, Kodak e Citicorp. Mas apesar de Ter desenvolvido um impressionante currículo em finanças e controle de custos, parece encontrar problemas em todos os lugares que vai. Steffen nasceu em 1942. Depois de fazer um MBA na Wayne State University , trabalhou para a Ford, Price Waterhouse e IC Industries. Entrou para a Chrysler em 1981 e desempenhou um papel importante na reestruturação da companhia. Um ex-colega o descreveu como “um indivíduo muito bem organizado e um ótimo descentralizador” que montou um “sistema de administração financeira integrado muito bom”. Outro ex- executivo da empresa diz que Steffen “conseguiu muito dinheiro para a companhia espremendo contas a receber e estoques.” Mas outros não são tão gentis na sua avaliação. Seu ex-chefe criticou sua habilidade parta entender as operações da companhia ou pensar estrategicamente. Ele diz que Steffen “é um bom administrador, um grande controlador de placar, mas não é um grande líder “. Steffen demitiu-se da Chrysler em 1989. Ele diz que desejava um cargo mais alto. Seu ex-chefe afirma que ele foi rebaixado de posto e encorajado a sair. Da Crysler, Steffen passou para a Honeywell como diretor financeiro executivo. Ajudou a projetar milhares de dispensas temporárias e a reduzir os ativos. Sua reputação para a sofisticação financeira aumentou ainda mais, mas novamente foi alvo......

Words: 524 - Pages: 3

Lider

...Mahatma Gandhi De acuerdo a las definiciones del psicólogo Bernard Bass sobre los estilos de liderazgo (líder transaccional y transformacional). * El líder transformacional es aquel que motiva a sus seguidores a rendir al máximo nivel, fomentando un clima de confianza y responsabilidad hacia la organización y sus metas. Concluimos que Gandhi es un gran ejemplo del líder transformacional, pues tenía muy bien definidos sus objetivos y se involucró tanto en ellos que logro motivar a sus seguidores hacia los niveles más altos respecto a los valores éticos El líder transformacional motiva e inspira a las personas a su cargo, estimula intelectualmente, motiva a cuestionarse métodos tradicionales de hacer las cosas, promueve una visión de las tareas asignadas como formas de aprender y se centra más en la justicia distributiva. Además, la empatía y conocimiento de uno mismo (componentes clave de la inteligencia emocional), caracterizan a este tipo de liderazgo que enseguida contagia a los demás emocionalmente con el entusiasmo y la energía con la que impregna sus metas y objetivos. Gandhi se convierte en un magnifico modelo de liderazgo del que todos podemos aprender e integrar, un personaje que cambió el mundo gracias a sus múltiples fortalezas psicológicas, una gran fortaleza de carácter y una extraordinaria sabiduría. Benito Mussolini Benito Mussolini fue un líder en Italia durante la época de la Italia fascista durante la segunda guerra mundial. El......

Words: 444 - Pages: 2

Calitatile Unui Manager

...Calitatile unui Manager Marketing I, seria 2 Management General Prof. Conf. Costel Stanciu A. Introducere Dictionarele definesc managementul ca fiind: 1. Actiunea de coordonare a activitatilor unei firme in concordanta cu anumite regulamente si anumite obiective prestabilite. 2. Totalitatea directorilor si managerilor care au puterea si responsabiitatea de a lua decizii in cadrul unei companii. Pe scurt, cine e in management are atat putere cat si responsabilitate. In aceste conditii, ce caliati ii trebuie unui bun manager pentru a nu cadea in tentatia de a face abuz de putere? Sunt foarte multe teorii care dau unui manager calitati, care mai de care mai diverse. Din toate mijloacele de informare am reusit sa contabilizam majoritatea caracteristicilor, multe dintre acestea urmand sa fie explicate mai tarziu. 1. Responsabilitatea 2. Carisma 3. Credinţa 4. Dorinţa de autodepăşire 5. Încrederea 6. Perseverenţa 7. Voinţa fermă de a învinge 8. Inspiraţia 9. Creativitatea 10. Spontaneitatea 11. Intuiţia şi viziunea pătrunzătoare 12. Forţa emoţională 13. Devotamentul absolut 14. Măreţia sufletească 15. Rezonanţa 16. Măreţia spirituală 17. Luciditatea şi profunzimea judecăţii 18. Puterea de pătrundere a eului individual 19. Puterea de persuasiune 20. Puterea de pătrundere psihologică 21. Integritatea lăuntrică 22. Sensibilitatea sufletească B. Managerul si echipa Rolul unui manager......

Words: 1469 - Pages: 6

Marketing

...adresata atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice. Firma noastra doreste sa ofere clientilor sai confortul de a participa la diferite activitatii distractive, feriti de stresul si oboseala specifice organizarii pe cont propriu a unui astfel de eveniment. Ca o evolutie fireasca in dezvoltarea afacerii, se doreste o diversificare a activitatii, si astfel satisfacerea cresterii cererii inregistrate in cadrul pietei de consum. In spatele tuturor realizarilor sta o echipa de oameni foarte bine pregatita din punct de vedere profesional, care acorda o importanta deosebita atat perfectionarii profesionale continuue, cat si mentinerii unui contact permanent cu clientii pentru a cunoaste cerintele acestora si pentru a veni in intampinarea lor cu solutii originale. Aceasta firma are toate sansele sa devina una de succes deoarece: va fi singura firma din Timisoara care se ocupa de evenimente atat de variate (celelalte firme existente deja pe piata, concurenta, ocupandu-se doar de organizarea nuntilor sau botezurilor), si, nu in ultimul rand, preturile practicate de firma noastra sunt foarte atractive. Apeland la firma noastra, clientii se pot bucura linistiti de petrecere fara a trece anterior prin stresul caracteristic al organizarii unui eveniment, si,  de asemenea, ne remarcam prin asigurarea unor produse “de efect” la un eveniment, precum fantani de ciocolata (culoarea ciocolatei este la alegere si poate fi alba sau clasica), artificii, cuburi de gheata luminoase,......

Words: 3847 - Pages: 16

Ad-Lider

...Brad Fry A00313866 Ad-Lider Embalagens, SA 1. The methodologies of the market research used by Ad-Lider were focus groups and intercept interviews. There were three separate focus groups which were conducted. Two of these groups were carried out in Sao Paulo, while the other was in Rio de Janeiro. In Sao Paulo, one group consisted of housewives living in apartments, while the other was housewives living in houses. In Rio, the group consisted of housewives living in apartments. The profile of Sao Paulo women living in houses were married, had children, ages 28-40, and had a high school education. The Sao Paulo women living in apartments were either married or single, ages 28-39, and had professional careers. The Rio participants consisted of women who were either single or divorced, ages 32-42, with or without children, and had a high school education. The Rio participants were active in exercise programs while the Sao Paulo participants were not involved in exercise programs. I believe that it is important to note that these focus groups were made entirely of women. In appendix four, under consumer data, it shows that 25% of all garbage bag purchases are made by males (as determined by the individual interviews). The focus groups are cutting out a quarter of Ad-Lider’s potential customers. It is also important to note that the focus groups were entirely type A and B social classes. This demographic is only 19% of Brazilian households, and only 52% of the......

Words: 848 - Pages: 4

Marketingul Serviciilor

...Cuprins 1. Scurt istoric 2. Viziunea IKEA 3. Produsele si serviciile IKEA 4. Evaluarea mediului de marketing: consumatori,furnizori 5. Mixul de marketing 6. Analiza swot 7. Obiective,strategia de marketing pentru IKEA 8. Modelul BCG 9. Modelul porter 10. Evolutia Ikea-grafice 1.Scurt istoric Istoria IKEA - cum a început totul Rândurile ce urmează conţin povestea magazinului înfiinţat în zona pădurilor sudice ale Suediei, care s-a transformat în decursul a peste 60 de ani într-o experienţă comercială de mobilă cunoscută în mare parte din lume.   Fondatorul companiei IKEA, Ingvar Kamprad, s-a născut în 1926 în Småland, sudul Suediei. Creşte la Elmtaryd, o mică fermă de lângă satul Agunnaryd. Încă de mic, Ingvar ştia că vrea să construiască o afacere. Anii '20 La vârsta de 5 ani, Ingvar Kamprad începe să vândă chibrituri vecinilor din apropiere şi, până la vârsta de 7 ani, ajunge şi la clienţii care locuiau mai departe de casa lui, mergând cu bicicleta. Când descoperă că poate cumpăra chibrituri mai ieftine dacă le ia en-gros din Stockholm, începe să le vândă cu bucata la un preţ mic, reuşind totuşi să obţină profit. De la vânzarea chibriturilor trece la vânzarea seminţelor de flori, apoi la felicitări, la decoraţiuni pentru pomul de Crăciun şi, mai târziu, la creioane şi pixuri. Anii '40-'50 Rădăcinile unui comerciant de mobilă încep să crească.......

Words: 4793 - Pages: 20